Månedens hest i 2009

24.01.2009

Det vil bli noen endringer i kriteriene for utvelgelsen av månedens hest i 2009. Likeså vil det bli en "trenercup" knyttet til det å ha en månedens hest i sin varetekt.

MÅNEDENS HEST 2009

 

Det å bli kåret til månedens hest ved Bergen Travpark i 2009, vil kunne gi både hesteeiere og trenere ”tilleggspremier” utover det å få tildelt utmerkelsen.

 

Månedens hest vil i 2009 bli plukket ut på følgende kriterier:

 

1)      Flest seire i den aktuelle måned

2)      Ved likt antall seire mellom flere hester i den aktuelle måned,  så vil det bli en skjønnsmessig vurdering av hvilken hest utmerkelsen skal tilfalle. Sportsutvalget ved Bergen Travpark står for den evt.skjønnsmesssige vurdering i de tilfeller der flere kandidater har likt antall seire.

 

Månedens hest og dens eier vil i 2009 få tildelt dekken og et fat, samt at oppasser av hesten også tildeles et fat. I så måte oppfordrer vi at alle eiere og oppassere av hester som tildeles månedens hest-utmerkelsen, stiller på seremoniplass under utdelingen.

 

Nytt av året er også følgende, jmf. Bergen Travpark sin sportsplan for 2009:

 

Ekstrasjansen: Månedens hest får 2 førstepremier om han også vinner sitt første starterklærte løp på Bergen Travpark etter kåringen. Kåringen skjer siste løpsdag i hver måned.

 

Dette løpet må være i den påfølgende måned av utmerkelsen og gjelder for løp med inntil premieskala 200. Er første starterklærte løp etter utmerkelsen et løp med høyere premieskala enn 200, vil maksimal bonus settes til kr. 20 000.

 

For trenere av hester som blir utpekt til månedens hest vil det i 2009 i tillegg avvikles en trenercup. Den trener(amatørtrener så vel som profesjonell trener) som flest ganger i løpet av året står oppført som ansvarlig for hester kåret til månedens hest, tildeles en komplett:

 

Custom Modified Sulky, quick-hitch m/sele

 

Ved eventuelt likt antall trenerutmerkelser vil det bli foretatt loddtrekning på seremoniplass under årets siste kjøredag.

 

Bergen Travpark takker  Svendsen Glass AS for sponsorstøtte i forbindelse med dette tiltaket: