Sportsplan Bergen Travpark 2009

05.03.2009

Sportsutvalget ved Bergen Travpark har utarbeidet et "styringsverktøy" for sporten ved Bergen Travpark. Planen beskriver blant annet både satsingsområder og mål på både kort og lang sikt med denne.

Mer om Bergen Travpark sin sportsplan kan du lese mer om her: