Visste du at ?

07.10.2009

De som tror de skal få vite noe helt spesielt viss de leser videre, de tar nok dessverre feil, man kanskje du vet noe som ikke andre vet ??

Travprogrammene er vel gjerne i ferd med å gå ut på dato og noen går så langt at de tar til orde for å avskaffe dem totalt, vi deler ikke denne oppfatningen helt og ønsker heller å gjøre programmet mer interessant. Med spalten der tribunekusken "Hjalmar" får ytre seg så har vi tatt et steg i riktig retning og fått mange positive tilbakemeldinger på dette. Nå ønsker vi å starte en ny spalte som vi har tenkt å kalle "Visste du at ?".. Her ønsker vi å komme med kort og opplysende informasjon fra travets verden. det kan være forhold rundt reglementet eller annen informasjon, men det kan også være kuriøsiteter av mer humoristisk og særegen art.

Vi oppfordrer derfor travmiljøet til å melde inn til oss om ting som kunne ha vært aktuelt å presentere i en slik spalte, intet forslag er "for dumt", det eneste er at det må være mulig å formidle budskapet med forholdsvis få setninger. Send tips til Jan-Inge Ringen eller Atle Lundgren Hansen så håper vi at vi etterhvert at vi kan lage en spalte til som man bare må ha med seg i programmet.