Presisering starterklæringstidspunkt..

27.12.2012

I løpsbulletinen så står det at løpsdagen 3.januar skal starterklæres fredag kveld, dette er ikke riktig. Starterklæringen foregår og gjøres ferdig TORSDAG kveld etter endt løpsdag