Ferieavvikling i administrasjonen

11.07.2012

Administrasjonen på Bergen Travpark går nå inn i en periode hvor man avvikler ferie og tilgjengeligheten  og åpningstidene på kontoret vil i sommer begrenses noe.

Spørsmål relatert til sport rettes til sportsansvarlig Jan-Inge Ringen, 95 99 35 33 eller på e-post:

janinge.ringen@rikstoto.no

Spørsmål knyttet til drift rettes til daglig leder Atle Lundgren Hansen, 90 13 00 58 eller på e-post:

atle.hansen@rikstoto.no

Spørsmål knyttet til marked rettes til markedsansvarlig Trond Monsen, 93 03 10 68 eller på e-post:

trond.monsen@rikstoto.no