Lisenskurs 2012 Bergen Travpark

16.03.2012

Bergen Travpark vil også denne våren avvikle lisenskurs.

Påmelding innen onsdag 4.april til sportsansvarlig Jan-Inge Ringen, fortrinnsvis på e-post:janinge.ringen@rikstoto.no

Har man ikke tilgang til e-post kan man ringe på 95993533. SMS-påmelding kun om man ikke har tilgang til e-post eller kan ringe J

Årets lisenskurs vil stille en del strengere krav på en del områder – enn det som har vært praksis de siste årene.

  • Ved påmelding så skal det oppgis hvilken hest man har tenkt å benytte, alternativt fra hvilken stall man skal benytte hest fra under lisenskurset.
  • Det vil være krav til at kursdeltagerne i alle sammenhenger i kursets regi, overholder de samme sikkerhetsreglene som gjelder ved deltagelse i trav- og monteløp. Det vil eksempelvis si at man må ri og kjøre med sikkerhetsvest.
  • Det vil ikke bli tillatt bruk av ”store ponnier” som erstatning for mangel på hest på en eller flere kurskvelder/dager
  • Speedcart tillates ikke
  • Det er ikke krav om at hestene skal være godkjente til travløp, men det er absolutt en fordel. Lisenskurs er ikke en arena der hesten skal få øving.

Første kurskveld/informasjonskveld vil bli tirsdag 10.april kl.18.30 i tribunen på Bergen Travpark.