Håndtering av salmonellasmitten

20.06.2018
Artikkelbilde

Det pågående utbruddet av Salmonella krever at det tas ekstra forhåndsregler i hesteholdet enten man har hest med påvist smitte eller ikke.

Link til mattilsynets side med informasjon om salmonellautbruddet på hester.

Mattilsynet har nå samlet all informasjon om salmonellautbruddet her.

Fakta om situasjonen vedr. utbruddet av Salmonella-bakterien er at det p.t. er påvist smitte på totalt 11 staller (både trav- og rideheststaller), og hvor det på 3 av disse er bekreftet at typen Salmonella er den samme som man har påvist på NMBU; Salmonella Typhimurium. I tillegg er det tatt prøver av hester i ytterligere 11 staller som følge av at det her finnes hester som direkte eller indirekte har vært i kontakt med smittede hester. Totalt er ca. 15 staller båndlagt, hvilket innebærer at ingen hester får reise ut eller komme inn i disse stallene. Også persontrafikk skal begrenses til det absolutt nødvendige.

Selv om ingen smittede hester har vist kliniske tegn på sykdom, er situasjonen alvorlig fordi Salmonella kan smitte til husdyr som inngår i primærnæringen, og mennesker. Denne type av Salmonella er i tillegg multiresistent mot antibiotika.

All den tid situasjonen fremdeles er uoversiktlig og uavklart ser vi det som nødvendig at det blir tatt noen forhåndsregler i forbindelse med våre løpsdager, og sender derfor ut følgende pålegg og restriksjoner:

Skjerming av stallområdet:

-          Tilreisende hester til stevnet skal tildeles boksplass i gjestestallene, og ikke i staller der det står fast oppstallede hester. Dette gjelder også for hester som kommer fra trenere som har stall på banen.

-          Stallområdet der hester oppstalles på permanent basis skal skjermes for all trafikk i form av oppvarming, nedskritting, leiing etc. av tilreisende hester.

-          Skjermingen bør også, så langt det lar seg gjøre omfatte personer. Kusker og trenere må opplyses om å utvise stor grad av aktsomhet i sin kontakt med ulike hester, og ikke bevege seg mellom fast oppstallede hester og gjestehester på banen iført samme skotøy etc. Andre type hygieniske tiltak som hyppig håndvask er svært viktig, og skifte av drakt bør foretas dersom den er påført (mye) avføring fra hest (ha med skift).

-          På løpsdager skal det i denne perioden ikke tillates at trenere tar med hester for hurtigkjøring til banen.

Salmonellabakterien skilles ut med avføring og smitter via forurenset vann, mat eller fôr, og ved kontakt med infiserte dyr eller mennesker under dårlige hygieniske forhold. Renhold og andre hygieniske tiltak er derfor spesielt viktig i denne perioden:

-          Alle gjestebokser, vaskespilt etc. skal, i tillegg til normalt god rengjøring, desinfiseres til hver løpsdag. For baner som avvikler to påfølgende løpsdager må desinfisering foretas mellom stevnene for bokser som skal oppstalle forskjellige hester, og vaskespilt. Det anbefales å bruke Virkon S til dette arbeidet, følg pakningsvedlegget for blandingsforhold.

-          Også kjettinger/bindinger skal desinfiseres, vegger og stallganger bør vurderes desinfisert etter behov.

-          Hygieniske tiltak som hyppig håndvask, spesielt mellom kontakt med ulike hester er å anbefale for alle.

Andre forhold:

Som nevnt er godt renhold svært viktig, og alle gjestestaller skal desinfiseres. Det er viktig å merke seg at dersom gjestestallene har vært i bruk i mellom løpsdagene, eksempelvis til hurtigkjøring, må de rengjøres og desinfiseres på nytt til bruk på løpsdagen.

Hver bane må få på plass gode løsninger for håndtering av hestemøkk. Det anbefales å ha lagringsplassen for hestemøkk tildekket med presenning, og sørge for at lagring skjer uten at for mange må tråkke i den. I tillegg må området i hesteringen ryddes for hestemøkk jevnlig.