Smitteverrn Corona og travløp

19.04.2020
Artikkelbilde

Her finner du mye samt ikke minst den vesentlige og spesifikke informasjonen du trenger når du fremover har starthest i tiden med Corona-smittevernstiltak på norske travbaner.

Klikk her for å komme til Det Norske Travselskap sin samleside om saker som er publisert knyttet til Koronavirusets påvirkning opp i mot travsporten.

Klikk her for å laste ned egenerklæringsskjemaet som ALLE som skal inn på stallsiden MÅ levere OM de har tenkt til å komme inn på stallsiden i forbindelse med travløp i tiden fremover.

Under finner du hvilke krav og retningslinjer som gjelder for ALLE som skal inn på og oppholder seg på stallsiden i forbindelse med travløp i Korona-perioden. Oppdateringer og justeringer i retningslinjene kan komme, men inntil videre er dette som er angitt under som gjelder for ALLE:

Før du ankommer travbanen

 • Det tillates kun én person per hest. Hvem som skal følge hesten skal meldes fra til banen du skal besøke senest kl. 12.00 dagen før stevnet. Banene fører navnelister over personer som skal ankomme banens område, og kun de som har meldt ankomst vil kunne få komme inn i hesteringen.
 • Retningslinjen om én person pr. hest dekker det tidsrommet hesten er til stede på travbanen. For den praktiske gjennomføring tillates det at man kan ha egen «sjåfør» på bilen/transporten, slik at det kan være maksimalt to personer pr. hest som ankommer travbanen i bilen/transporten. Sjåføren skal oppholde seg i eller ved bilen under hele stevnet, hvilket betyr at sjåføren kan være behjelpelig med å lesse hesten av- og på bilen/transporten. Sjåføren kan dog ikke leie hesten, eller bære utstyr, mellom bilen og oppstallingsstedet, gå til gjerdet for å se varming eller løp, eller for øvrig bevege seg rundt i hesteringen under løpsdagen.
 • Last ned og fyll ut egenerklæringsskjema. Alle som skal ankomme banen må levere egenerklæring via e-post til banens administrasjon eller i porten til banen. Du leverer nytt skjema for hver gang du besøker banen. Skjema for egenerklæring finner du på www.travsport.no og alle hjemmesider til landets totalisatorbaner. 
 • Alle som ankommer banen skal bekrefte sin identitet med ID. Person vil sjekkes opp mot besøkslister. Ha derfor ID klart når du ankommer banen.
 • Transport til banen må foregå med så lav smitterisiko som mulig. Unngå fellestransporter og unødige stopp på veien til travbanen.
 • Aktive utøvere skal begrense tiden som man er inne på banens område. Derfor anmodes aktive utøvere å komme så tett som mulig opp mot varming og deretter reise så raskt det lar seg gjøre etter løpet. Vår anmodning i henhold til tid er tidligst oppmøte 2 timer før start, og avreise senest 1 time etter start.  Er det behov for tidligere oppmøte plikter man å meddele arrangørbanen dette særskilt.

På travbanen 

 • Alle travløp avholdes uten publikum og fellesarealene er stengt. Dette gjelder også i hesteringen (eksempelvis innskrivning/vekta).
 • Alle som befinner seg i hesteringen skal holde minimum 2 meters avstand. Det er totalforbud mot gruppering av mennesker.
 • Alle som oppholder seg i hesteringen er ansvarlig for å følge helsemyndighetenes råd for smittevern. Det henges opp plakater med viktig informasjon om dette.
 • Hestens nummerdekken finnes på tildelt oppstallingsplass. Etter bruk vaskes nummerdekken og henges tilbake på oppstallingsplass.
 • Kusker skal skifte klær i transport/bil, og skal benytte hansker.
  Ved hver nye ekvipasje som kusken er i kontakt med skal kusk foreta skift av hansker.
 • Kuskene skal hente hestene i påselingsboksene, og kjøre hesten tilbake i boksen etter varming og løp. Bytte av hest mellom kusk og oppasser/trener skal ikke skje i hesteringen. Denne bestemmelsen gjelder også for hester som er oppstallet på travbanen.
 • Samtlige oppstallingssteder skal rengjøres etter hver gang de er i bruk. Banens personell sørger for jevnlig desinfisering av kontaktpunkter, eksempelvis spader og koster