Treningslister og trenerstatistikk pr.31.01

01.02.2020
Artikkelbilde
Maxundalex og kusk Thomas Wassberg har hatt en flott januar måned med 2 sterke seire - pappa og trener Kjetil Wassberg har totalt sett også vært en god bidragsyter med mange starthester de siste månedene.

1 måned er unnagjort av det nye året og vi legger her ut trenerstallstatistikken samt status på treningslistene i regionen pr.31.01.2020

Klikk her for å laste ned treningsliste-oversikten i regionen pr.31.01.2020

Det er ellers gledelig å registrere at det denne måneden viser en oppgang i antall hester på treningslister i regionen, flere løpshester er kjøpt inn samt at flere unghester er satt i trening og inn på treningslistene. Det oppfordres ellers til at hester som enten fullt og helt er satt i avl og/eller er tatt ut av trening - altså ikke trenes med det formål om å starte i totalisatorløp, meldes ut av treningslistene. God kvalitet på treningslistene er et viktig verktøy for å ha best mulig oversikt over hestepopulasjonen i regionen samt som underlag for løpsutskrivning. Endring på treningslistene meldes til 55 39 68 00 eller på e-post

Klikk her for å laste ned trenerstallstatistikken på Bergen Travpark pr.31.01.2020