Årsoversikt løp i Norge 2019 ALLE HESTER Pr. Dato: 25082019 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 54758800 35224100 19534700 1526 889 637 10591 6230 4361
Kaldblod Import 191000 142000 49000 3 2 1 26 20 6
Kaldblod utlreg 582000 394500 187500 77 47 30 169 79 90
Kaldblod Totalt 55531800 35760600 19771200 1606 938 668 10786 6329 4457
Varmblod Helnorsk 51337800 32032150 19305650 1329 757 572 8694 4994 3700
Varmblod Import 16416050 11565750 4850300 419 271 148 2788 1821 967
Varmblod utlreg 11981000 9191500 2789500 434 297 137 876 595 281
Varmblod Totalt 79734850 52789400 26945450 2182 1325 857 12358 7410 4948
Hester Totalt 135266650 88550000 46716650 3788 2263 1525 23144 13739 9405
Antall løp i året
kaldblod: 1076 herav auto: 385
varmblod: 1301 herav auto: 1020

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 25082019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2565500 1376500 1189000 118 54 64 364 199 165
Kaldblod Totalt 2565500 1376500 1189000 118 54 64 364 199 165
Varmblod Helnorsk 6393500 3607000 2786500 177 91 86 672 345 327
Varmblod Import 216000 88000 128000 13 6 7 33 17 16
Varmblod utlreg 119000 50000 69000 8 5 3 16 7 9
Varmblod Totalt 6728500 3745000 2983500 198 102 96 721 369 352
Hester Totalt 9294000 5121500 4172500 316 156 160 1085 568 517

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 25082019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7444750 4442250 3002500 224 115 109 1301 679 622
Kaldblod utlreg 45500 28000 17500 8 3 5 16 4 12
Kaldblod Totalt 7490250 4470250 3020000 232 118 114 1317 683 634
Varmblod Helnorsk 10059600 6177600 3882000 224 125 99 1364 747 617
Varmblod Import 1830500 1169500 661000 34 20 14 174 103 71
Varmblod utlreg 1539500 1210500 329000 67 43 24 139 93 46
Varmblod Totalt 13429600 8557600 4872000 325 188 137 1677 943 734
Hester Totalt 20919850 13027850 7892000 557 306 251 2994 1626 1368

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 25082019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 8439100 5107600 3331500 218 124 94 1648 909 739
Kaldblod Import 86000 86000 0 1 1 0 14 14 0
Kaldblod utlreg 52000 33500 18500 9 3 6 21 10 11
Kaldblod Totalt 8577100 5227100 3350000 228 128 100 1683 933 750
Varmblod Helnorsk 12407400 6738400 5669000 294 153 141 2156 1086 1070
Varmblod Import 3368500 2284000 1084500 67 40 27 468 283 185
Varmblod utlreg 4669000 4350000 319000 93 64 29 172 113 59
Varmblod Totalt 20444900 13372400 7072500 454 257 197 2796 1482 1314
Hester Totalt 29022000 18599500 10422500 682 385 297 4479 2415 2064

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 25082019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 10709450 7177200 3532250 227 139 88 1823 1060 763
Kaldblod utlreg 97500 53000 44500 16 8 8 41 14 27
Kaldblod Totalt 10806950 7230200 3576750 243 147 96 1864 1074 790
Varmblod Helnorsk 9931400 5906300 4025100 220 116 104 1665 929 736
Varmblod Import 3328500 1847250 1481250 78 50 28 563 338 225
Varmblod utlreg 2272500 1565500 707000 73 42 31 147 86 61
Varmblod Totalt 15532400 9319050 6213350 371 208 163 2375 1353 1022
Hester Totalt 26339350 16549250 9790100 614 355 259 4239 2427 1812

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 25082019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7340050 4566200 2773850 214 124 90 1566 838 728
Kaldblod utlreg 87000 26000 61000 11 6 5 37 11 26
Kaldblod Totalt 7427050 4592200 2834850 225 130 95 1603 849 754
Varmblod Helnorsk 5182200 3642750 1539450 160 101 59 1227 746 481
Varmblod Import 3227750 2545500 682250 89 56 33 584 368 216
Varmblod utlreg 766500 616500 150000 68 44 24 144 94 50
Varmblod Totalt 9176450 6804750 2371700 317 201 116 1955 1208 747
Hester Totalt 16603500 11396950 5206550 542 331 211 3558 2057 1501

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 25082019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5686150 3318300 2367850 165 96 69 1255 745 510
Kaldblod utlreg 20000 15000 5000 8 7 1 10 9 1
Kaldblod Totalt 5706150 3333300 2372850 173 103 70 1265 754 511
Varmblod Helnorsk 3517400 2599050 918350 118 75 43 783 519 264
Varmblod Import 2321200 1878500 442700 54 35 19 485 334 151
Varmblod utlreg 1557500 505500 1052000 55 39 16 103 73 30
Varmblod Totalt 7396100 4983050 2413050 227 149 78 1371 926 445
Hester Totalt 13102250 8316350 4785900 400 252 148 2636 1680 956

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 25082019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6045950 4621100 1424850 137 82 55 1101 700 401
Kaldblod utlreg 87500 49500 38000 7 5 2 20 12 8
Kaldblod Totalt 6133450 4670600 1462850 144 87 57 1121 712 409
Varmblod Helnorsk 2457000 2110500 346500 72 47 25 457 320 137
Varmblod Import 1305500 1043500 262000 35 25 10 221 170 51
Varmblod utlreg 565000 479000 86000 33 29 4 73 63 10
Varmblod Totalt 4327500 3633000 694500 140 101 39 751 553 198
Hester Totalt 10460950 8303600 2157350 284 188 96 1872 1265 607

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 25082019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2848600 2241400 607200 91 61 30 722 507 215
Kaldblod Import 49000 0 49000 1 0 1 6 0 6
Kaldblod utlreg 91000 91000 0 9 7 2 13 9 4
Kaldblod Totalt 2988600 2332400 656200 101 68 33 741 516 225
Varmblod Helnorsk 601800 537800 64000 33 26 7 197 167 30
Varmblod Import 389000 330000 59000 27 20 7 143 107 36
Varmblod utlreg 319000 241500 77500 23 17 6 50 34 16
Varmblod Totalt 1309800 1109300 200500 83 63 20 390 308 82
Hester Totalt 4298400 3441700 856700 184 131 53 1131 824 307

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 25082019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1386850 1002850 384000 61 40 21 458 326 132
Kaldblod utlreg 84500 81500 3000 6 5 1 8 7 1
Kaldblod Totalt 1471350 1084350 387000 67 45 22 466 333 133
Varmblod Helnorsk 692000 627750 64250 28 21 7 148 115 33
Varmblod Import 178000 178000 0 10 9 1 50 48 2
Varmblod utlreg 55000 55000 0 8 8 0 14 14 0
Varmblod Totalt 925000 860750 64250 46 38 8 212 177 35
Hester Totalt 2396350 1945100 451250 113 83 30 678 510 168

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 25082019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1656500 813500 843000 37 26 11 194 138 56
Kaldblod utlreg 10000 10000 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 1666500 823500 843000 39 28 11 196 140 56
Varmblod Helnorsk 95500 85000 10500 3 2 1 25 20 5
Varmblod Import 251100 201500 49600 12 10 2 67 53 14
Varmblod utlreg 118000 118000 0 6 6 0 18 18 0
Varmblod Totalt 464600 404500 60100 21 18 3 110 91 19
Hester Totalt 2131100 1228000 903100 60 46 14 306 231 75

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 25082019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 72200 68200 4000 14 11 3 55 47 8
Kaldblod Totalt 72200 68200 4000 14 11 3 55 47 8
Hester Totalt 72200 68200 4000 14 11 3 55 47 8

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 25082019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 473700 399000 74700 15 12 3 89 67 22
Kaldblod Import 56000 56000 0 1 1 0 6 6 0
Kaldblod Totalt 529700 455000 74700 16 13 3 95 73 22
Hester Totalt 529700 455000 74700 16 13 3 95 73 22

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 25082019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 90000 90000 0 5 5 0 15 15 0
Kaldblod utlreg 7000 7000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 97000 97000 0 6 6 0 16 16 0
Hester Totalt 97000 97000 0 6 6 0 16 16 0