Årsoversikt løp i Norge 2020 ALLE HESTER Pr. Dato: 04082020 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 29864500 19749500 10115000 1341 783 558 6924 4140 2784
Kaldblod Import 223000 124000 99000 8 5 3 49 32 17
Kaldblod utlreg 231500 161500 70000 38 25 13 83 53 30
Kaldblod Totalt 30319000 20035000 10284000 1387 813 574 7056 4225 2831
Varmblod Helnorsk 29480250 18973750 10506500 1244 730 514 6127 3669 2458
Varmblod Import 8250750 6077750 2173000 339 228 111 1809 1262 547
Varmblod utlreg 3372500 2642000 730500 209 146 63 438 305 133
Varmblod Totalt 41103500 27693500 13410000 1792 1104 688 8374 5236 3138
Hester Totalt 71422500 47728500 23694000 3179 1917 1262 15430 9461 5969
Antall løp i året
kaldblod: 670 herav auto: 228
varmblod: 825 herav auto: 634

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 04082020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1421500 1127500 294000 104 64 40 271 183 88
Kaldblod Import 45500 0 45500 2 0 2 10 0 10
Kaldblod utlreg 50500 26500 24000 3 2 1 6 5 1
Kaldblod Totalt 1517500 1154000 363500 109 66 43 287 188 99
Varmblod Helnorsk 3744750 2311250 1433500 151 90 61 438 275 163
Varmblod Import 158000 90000 68000 9 2 7 23 6 17
Varmblod utlreg 357000 79500 277500 13 7 6 28 11 17
Varmblod Totalt 4259750 2480750 1779000 173 99 74 489 292 197
Hester Totalt 5777250 3634750 2142500 282 165 117 776 480 296

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 04082020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4861000 3016500 1844500 211 104 107 954 504 450
Kaldblod Import 74000 74000 0 3 3 0 18 18 0
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 0 1 2 0 2
Kaldblod Totalt 4935000 3090500 1844500 215 107 108 974 522 452
Varmblod Helnorsk 6553500 3907500 2646000 244 129 115 1214 638 576
Varmblod Import 1396000 775500 620500 38 20 18 177 92 85
Varmblod utlreg 333500 228000 105500 31 20 11 79 47 32
Varmblod Totalt 8283000 4911000 3372000 313 169 144 1470 777 693
Hester Totalt 13218000 8001500 5216500 528 276 252 2444 1299 1145

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 04082020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4879500 3195000 1684500 209 110 99 1155 599 556
Kaldblod utlreg 23000 23000 0 6 5 1 8 7 1
Kaldblod Totalt 4902500 3218000 1684500 215 115 100 1163 606 557
Varmblod Helnorsk 6034500 3670000 2364500 205 109 96 1144 610 534
Varmblod Import 1694000 1333500 360500 44 27 17 256 169 87
Varmblod utlreg 795500 662000 133500 39 22 17 89 57 32
Varmblod Totalt 8524000 5665500 2858500 288 158 130 1489 836 653
Hester Totalt 13426500 8883500 4543000 503 273 230 2652 1442 1210

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 04082020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4381500 2923500 1458000 188 108 80 1002 610 392
Kaldblod Import 36000 36000 0 1 1 0 11 11 0
Kaldblod utlreg 80500 58500 22000 8 6 2 25 22 3
Kaldblod Totalt 4498000 3018000 1480000 197 115 82 1038 643 395
Varmblod Helnorsk 5485250 3332250 2153000 236 131 105 1298 727 571
Varmblod Import 1643000 1124500 518500 68 47 21 387 265 122
Varmblod utlreg 600500 561500 39000 39 28 11 74 54 20
Varmblod Totalt 7728750 5018250 2710500 343 206 137 1759 1046 713
Hester Totalt 12226750 8036250 4190500 540 321 219 2797 1689 1108

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 04082020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4267500 2779000 1488500 173 109 64 953 576 377
Kaldblod utlreg 33000 21000 12000 8 3 5 20 4 16
Kaldblod Totalt 4300500 2800000 1500500 181 112 69 973 580 393
Varmblod Helnorsk 3452000 2472000 980000 150 90 60 805 509 296
Varmblod Import 1380750 1083750 297000 58 36 22 336 232 104
Varmblod utlreg 217000 196000 21000 25 18 7 50 37 13
Varmblod Totalt 5049750 3751750 1298000 233 144 89 1191 778 413
Hester Totalt 9350250 6551750 2798500 414 256 158 2164 1358 806

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 04082020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3569000 2227750 1341250 155 89 66 951 545 406
Kaldblod utlreg 12000 0 12000 6 3 3 10 3 7
Kaldblod Totalt 3581000 2227750 1353250 161 92 69 961 548 413
Varmblod Helnorsk 1866500 1376500 490000 104 70 34 515 345 170
Varmblod Import 1106500 885000 221500 53 37 16 273 190 83
Varmblod utlreg 301000 167000 134000 31 22 9 62 48 14
Varmblod Totalt 3274000 2428500 845500 188 129 59 850 583 267
Hester Totalt 6855000 4656250 2198750 349 221 128 1811 1131 680

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 04082020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2088000 1131000 957000 102 60 42 542 310 232
Kaldblod utlreg 18500 18500 0 4 4 0 9 9 0
Kaldblod Totalt 2106500 1149500 957000 106 64 42 551 319 232
Varmblod Helnorsk 1145000 879000 266000 76 54 22 356 274 82
Varmblod Import 483000 407500 75500 31 23 8 179 135 44
Varmblod utlreg 679000 662000 17000 11 10 1 22 19 3
Varmblod Totalt 2307000 1948500 358500 118 87 31 557 428 129
Hester Totalt 4413500 3098000 1315500 224 151 73 1108 747 361

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 04082020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2400750 1878500 522250 76 45 31 484 323 161
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 2400750 1878500 522250 77 46 31 485 324 161
Varmblod Helnorsk 869500 701000 168500 49 32 17 243 184 59
Varmblod Import 125250 125250 0 13 13 0 67 67 0
Varmblod utlreg 58000 55000 3000 11 10 1 23 21 2
Varmblod Totalt 1052750 881250 171500 73 55 18 333 272 61
Hester Totalt 3453500 2759750 693750 150 101 49 818 596 222

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 04082020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1232500 1058500 174000 59 46 13 337 274 63
Kaldblod Import 53500 0 53500 1 0 1 7 0 7
Kaldblod utlreg 14000 14000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 1300000 1072500 227500 61 47 14 346 276 70
Varmblod Helnorsk 106000 101000 5000 18 14 4 65 58 7
Varmblod Import 129750 118250 11500 15 13 2 62 57 5
Varmblod utlreg 20500 20500 0 6 6 0 7 7 0
Varmblod Totalt 256250 239750 16500 39 33 6 134 122 12
Hester Totalt 1556250 1312250 244000 100 80 20 480 398 82

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 04082020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 340750 286750 54000 33 25 8 164 137 27
Kaldblod Totalt 340750 286750 54000 33 25 8 164 137 27
Varmblod Helnorsk 200250 200250 0 9 9 0 44 44 0
Varmblod Import 73000 73000 0 5 5 0 28 28 0
Varmblod utlreg 10500 10500 0 3 3 0 4 4 0
Varmblod Totalt 283750 283750 0 17 17 0 76 76 0
Hester Totalt 624500 570500 54000 50 42 8 240 213 27

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 04082020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 365000 68000 297000 20 14 6 72 46 26
Kaldblod Totalt 365000 68000 297000 20 14 6 72 46 26
Varmblod Helnorsk 23000 23000 0 2 2 0 5 5 0
Varmblod Import 61500 61500 0 5 5 0 21 21 0
Varmblod Totalt 84500 84500 0 7 7 0 26 26 0
Hester Totalt 449500 152500 297000 27 21 6 98 72 26

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 04082020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7000 7000 0 5 5 0 12 12 0
Kaldblod Totalt 7000 7000 0 5 5 0 12 12 0
Hester Totalt 7000 7000 0 5 5 0 12 12 0

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 04082020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 50500 50500 0 6 4 2 27 21 6
Kaldblod Import 14000 14000 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 64500 64500 0 7 5 2 30 24 6
Hester Totalt 64500 64500 0 7 5 2 30 24 6