Årsoversikt løp i Norge 2021 ALLE HESTER Pr. Dato: 20012021 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3497500 2529500 968000 503 292 211 671 398 273
Kaldblod Import 22000 7000 15000 2 1 1 3 2 1
Kaldblod Totalt 3519500 2536500 983000 505 293 212 674 400 274
Varmblod Helnorsk 2864250 1882000 982250 400 245 155 530 315 215
Varmblod Import 1013750 696500 317250 108 69 39 155 100 55
Varmblod utlreg 121000 99000 22000 14 8 6 16 10 6
Varmblod Totalt 3999000 2677500 1321500 522 322 200 701 425 276
Hester Totalt 7518500 5214000 2304500 1027 615 412 1375 825 550
Antall løp i året
kaldblod: 73 herav auto: 28
varmblod: 85 herav auto: 67

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 20012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 24500 12500 12000 4 2 2 4 2 2
Kaldblod Totalt 24500 12500 12000 4 2 2 4 2 2
Varmblod Helnorsk 41000 41000 0 4 4 0 6 6 0
Varmblod utlreg 5000 0 5000 1 0 1 1 0 1
Varmblod Totalt 46000 41000 5000 5 4 1 7 6 1
Hester Totalt 70500 53500 17000 9 6 3 11 8 3

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 20012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 265000 173000 92000 60 32 28 71 39 32
Kaldblod Import 15000 0 15000 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 280000 173000 107000 61 32 29 72 39 33
Varmblod Helnorsk 417000 241500 175500 48 28 20 65 38 27
Varmblod Import 71000 41000 30000 8 4 4 10 5 5
Varmblod utlreg 82000 67000 15000 5 4 1 6 5 1
Varmblod Totalt 570000 349500 220500 61 36 25 81 48 33
Hester Totalt 850000 522500 327500 122 68 54 153 87 66

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 20012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 752500 441500 311000 97 47 50 121 55 66
Kaldblod Import 7000 7000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 759500 448500 311000 98 48 50 123 57 66
Varmblod Helnorsk 780500 399500 381000 100 51 49 128 63 65
Varmblod Import 279750 144500 135250 23 8 15 35 12 23
Varmblod utlreg 22000 20000 2000 3 1 2 3 1 2
Varmblod Totalt 1082250 564000 518250 126 60 66 166 76 90
Hester Totalt 1841750 1012500 829250 224 108 116 289 133 156

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 20012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 570500 424500 146000 77 40 37 115 58 57
Kaldblod Totalt 570500 424500 146000 77 40 37 115 58 57
Varmblod Helnorsk 638000 439000 199000 77 44 33 104 53 51
Varmblod Import 134000 112500 21500 14 10 4 17 13 4
Varmblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 772000 551500 220500 92 55 37 122 67 55
Hester Totalt 1342500 976000 366500 169 95 74 237 125 112

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 20012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 485000 389500 95500 74 42 32 99 59 40
Kaldblod Totalt 485000 389500 95500 74 42 32 99 59 40
Varmblod Helnorsk 469000 299500 169500 83 52 31 112 70 42
Varmblod Import 156000 112000 44000 19 12 7 27 17 10
Varmblod utlreg 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Varmblod Totalt 625000 411500 213500 103 64 39 140 87 53
Hester Totalt 1110000 801000 309000 177 106 71 239 146 93

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 20012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 596000 491000 105000 62 42 20 91 65 26
Kaldblod Totalt 596000 491000 105000 62 42 20 91 65 26
Varmblod Helnorsk 213750 183000 30750 46 35 11 59 45 14
Varmblod Import 221500 140500 81000 21 13 8 31 20 11
Varmblod Totalt 435250 323500 111750 67 48 19 90 65 25
Hester Totalt 1031250 814500 216750 129 90 39 181 130 51

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 20012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 369000 272000 97000 57 32 25 73 42 31
Kaldblod Totalt 369000 272000 97000 57 32 25 73 42 31
Varmblod Helnorsk 188000 170500 17500 22 15 7 28 20 8
Varmblod Import 117000 111500 5500 14 13 1 23 21 2
Varmblod utlreg 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Varmblod Totalt 305000 282000 23000 37 28 9 52 41 11
Hester Totalt 674000 554000 120000 94 60 34 125 83 42

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 20012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 202000 168000 34000 28 24 4 39 34 5
Kaldblod Totalt 202000 168000 34000 28 24 4 39 34 5
Varmblod Helnorsk 89000 84000 5000 12 11 1 16 14 2
Varmblod Import 13500 13500 0 4 4 0 6 6 0
Varmblod Totalt 102500 97500 5000 16 15 1 22 20 2
Hester Totalt 304500 265500 39000 44 39 5 61 54 7

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 20012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 75500 69500 6000 19 12 7 23 15 8
Kaldblod Totalt 75500 69500 6000 19 12 7 23 15 8
Varmblod Helnorsk 15500 15500 0 4 3 1 6 3 3
Varmblod Import 10000 10000 0 2 2 0 2 2 0
Varmblod utlreg 12000 12000 0 2 2 0 3 3 0
Varmblod Totalt 37500 37500 0 8 7 1 11 8 3
Hester Totalt 113000 107000 6000 27 19 8 34 23 11

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 20012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 50500 46000 4500 19 15 4 26 22 4
Kaldblod Totalt 50500 46000 4500 19 15 4 26 22 4
Varmblod Helnorsk 5000 5000 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Import 11000 11000 0 2 2 0 3 3 0
Varmblod Totalt 16000 16000 0 3 3 0 4 4 0
Hester Totalt 66500 62000 4500 22 18 4 30 26 4

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 20012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 32000 27000 5000 3 2 1 6 5 1
Kaldblod Totalt 32000 27000 5000 3 2 1 6 5 1
Varmblod Helnorsk 7500 3500 4000 3 1 2 5 2 3
Varmblod Totalt 7500 3500 4000 3 1 2 5 2 3
Hester Totalt 39500 30500 9000 6 3 3 11 7 4

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 20012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 75000 15000 60000 3 2 1 3 2 1
Kaldblod Totalt 75000 15000 60000 3 2 1 3 2 1
Varmblod Import 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Hester Totalt 75000 15000 60000 4 3 1 4 3 1