Årsoversikt løp i Norge 2020 ALLE HESTER Pr. Dato: 30102020 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 55524650 35127400 20397250 1498 878 620 10658 6253 4405
Kaldblod Import 303250 180500 122750 9 5 4 72 45 27
Kaldblod utlreg 1347000 693000 654000 72 46 26 175 115 60
Kaldblod Totalt 57174900 36000900 21174000 1579 929 650 10905 6413 4492
Varmblod Helnorsk 54492900 33043400 21449500 1376 801 575 9406 5617 3789
Varmblod Import 12254000 8998500 3255500 368 249 119 2660 1861 799
Varmblod utlreg 4873000 3553500 1319500 271 190 81 673 455 218
Varmblod Totalt 71619900 45595400 26024500 2015 1240 775 12739 7933 4806
Hester Totalt 128794800 81596300 47198500 3594 2169 1425 23644 14346 9298
Antall løp i året
kaldblod: 1038 herav auto: 358
varmblod: 1260 herav auto: 961

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 30102020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6566250 3857000 2709250 153 95 58 667 412 255
Kaldblod Import 69250 0 69250 3 0 3 20 0 20
Kaldblod utlreg 288000 133500 154500 12 8 4 28 17 11
Kaldblod Totalt 6923500 3990500 2933000 168 103 65 715 429 286
Varmblod Helnorsk 10354250 5530250 4824000 216 118 98 968 549 419
Varmblod Import 300500 143000 157500 10 2 8 49 10 39
Varmblod utlreg 658000 159500 498500 19 11 8 58 29 29
Varmblod Totalt 11312750 5832750 5480000 245 131 114 1075 588 487
Hester Totalt 18236250 9823250 8413000 413 234 179 1790 1017 773

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 30102020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 13307000 7822500 5484500 250 122 128 1607 805 802
Kaldblod Import 85500 85500 0 3 3 0 26 26 0
Kaldblod utlreg 619000 212000 407000 12 5 7 19 9 10
Kaldblod Totalt 14011500 8120000 5891500 265 130 135 1652 840 812
Varmblod Helnorsk 16766000 9179500 7586500 264 137 127 1958 1031 927
Varmblod Import 2156500 1256000 900500 43 22 21 301 158 143
Varmblod utlreg 565000 358000 207000 43 27 16 131 73 58
Varmblod Totalt 19487500 10793500 8694000 350 186 164 2390 1262 1128
Hester Totalt 33499000 18913500 14585500 615 316 299 4042 2102 1940

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 30102020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 8020700 5136200 2884500 231 127 104 1794 936 858
Kaldblod utlreg 46500 46500 0 7 5 2 13 11 2
Kaldblod Totalt 8067200 5182700 2884500 238 132 106 1807 947 860
Varmblod Helnorsk 8380000 5024000 3356000 218 120 98 1692 892 800
Varmblod Import 2489500 1946500 543000 49 32 17 392 271 121
Varmblod utlreg 1311000 955500 355500 51 30 21 140 87 53
Varmblod Totalt 12180500 7926000 4254500 318 182 136 2224 1250 974
Hester Totalt 20247700 13108700 7139000 556 314 242 4031 2197 1834

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 30102020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6413000 4277500 2135500 199 114 85 1490 887 603
Kaldblod Import 81000 81000 0 1 1 0 16 16 0
Kaldblod utlreg 114000 79000 35000 11 7 4 35 28 7
Kaldblod Totalt 6608000 4437500 2170500 211 122 89 1541 931 610
Varmblod Helnorsk 7705250 4922250 2783000 248 138 110 1854 1071 783
Varmblod Import 2339000 1571500 767500 71 49 22 549 375 174
Varmblod utlreg 721000 664500 56500 47 34 13 102 75 27
Varmblod Totalt 10765250 7158250 3607000 366 221 145 2505 1521 984
Hester Totalt 17373250 11595750 5777500 577 343 234 4046 2452 1594

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 30102020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6682500 4403000 2279500 183 113 70 1404 847 557
Kaldblod utlreg 65000 23000 42000 10 5 5 28 6 22
Kaldblod Totalt 6747500 4426000 2321500 193 118 75 1432 853 579
Varmblod Helnorsk 5104500 3460000 1644500 156 93 63 1207 780 427
Varmblod Import 2091750 1598250 493500 63 40 23 507 344 163
Varmblod utlreg 275000 247000 28000 34 24 10 71 46 25
Varmblod Totalt 7471250 5305250 2166000 253 157 96 1785 1170 615
Hester Totalt 14218750 9731250 4487500 446 275 171 3217 2023 1194

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 30102020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5097500 3088750 2008750 160 91 69 1322 734 588
Kaldblod utlreg 113000 101000 12000 10 7 3 26 19 7
Kaldblod Totalt 5210500 3189750 2020750 170 98 72 1348 753 595
Varmblod Helnorsk 2616500 1951500 665000 108 74 34 722 487 235
Varmblod Import 1733250 1429750 303500 60 43 17 396 292 104
Varmblod utlreg 327500 173500 154000 36 25 11 72 51 21
Varmblod Totalt 4677250 3554750 1122500 204 142 62 1190 830 360
Hester Totalt 9887750 6744500 3143250 374 240 134 2538 1583 955

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 30102020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2989000 1748500 1240500 109 66 43 793 466 327
Kaldblod utlreg 80500 80500 0 5 5 0 20 20 0
Kaldblod Totalt 3069500 1829000 1240500 114 71 43 813 486 327
Varmblod Helnorsk 1595200 1223700 371500 80 58 22 480 372 108
Varmblod Import 581500 506000 75500 32 24 8 236 187 49
Varmblod utlreg 825500 808500 17000 14 13 1 33 30 3
Varmblod Totalt 3002200 2538200 464000 126 95 31 749 589 160
Hester Totalt 6071700 4367200 1704500 240 166 74 1562 1075 487

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 30102020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3358250 2642000 716250 83 51 32 673 447 226
Kaldblod utlreg 7000 3500 3500 3 2 1 3 2 1
Kaldblod Totalt 3365250 2645500 719750 86 53 33 676 449 227
Varmblod Helnorsk 1440750 1226750 214000 51 34 17 351 273 78
Varmblod Import 186750 186750 0 13 13 0 92 92 0
Varmblod utlreg 105500 102500 3000 15 14 1 40 38 2
Varmblod Totalt 1733000 1516000 217000 79 61 18 483 403 80
Hester Totalt 5098250 4161500 936750 165 114 51 1159 852 307

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 30102020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1836700 1482200 354500 62 47 15 489 393 96
Kaldblod Import 53500 0 53500 1 0 1 7 0 7
Kaldblod utlreg 14000 14000 0 2 2 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 1904200 1496200 408000 65 49 16 499 396 103
Varmblod Helnorsk 165200 160200 5000 19 15 4 93 84 9
Varmblod Import 153250 138750 14500 16 13 3 78 72 6
Varmblod utlreg 29500 29500 0 6 6 0 10 10 0
Varmblod Totalt 347950 328450 19500 41 34 7 181 166 15
Hester Totalt 2252150 1824650 427500 106 83 23 680 562 118

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 30102020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 523250 441250 82000 36 28 8 257 210 47
Kaldblod Totalt 523250 441250 82000 36 28 8 257 210 47
Varmblod Helnorsk 342250 342250 0 14 12 2 76 73 3
Varmblod Import 91000 91000 0 5 5 0 28 28 0
Varmblod utlreg 55000 55000 0 6 6 0 16 16 0
Varmblod Totalt 488250 488250 0 25 23 2 120 117 3
Hester Totalt 1011500 929500 82000 61 51 10 377 327 50

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 30102020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 656500 154500 502000 20 14 6 104 68 36
Kaldblod Totalt 656500 154500 502000 20 14 6 104 68 36
Varmblod Helnorsk 23000 23000 0 2 2 0 5 5 0
Varmblod Import 131000 131000 0 6 6 0 32 32 0
Varmblod Totalt 154000 154000 0 8 8 0 37 37 0
Hester Totalt 810500 308500 502000 28 22 6 141 105 36

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 30102020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 17500 17500 0 6 6 0 20 20 0
Kaldblod Totalt 17500 17500 0 6 6 0 20 20 0
Hester Totalt 17500 17500 0 6 6 0 20 20 0

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 30102020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 56500 56500 0 6 4 2 38 28 10
Kaldblod Import 14000 14000 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 70500 70500 0 7 5 2 41 31 10
Hester Totalt 70500 70500 0 7 5 2 41 31 10