Årsoversikt løp i Norge 2019 ALLE HESTER Pr. Dato: 11112019 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 78460150 49342450 29117700 1625 941 684 14127 8326 5801
Kaldblod Import 220500 171500 49000 5 4 1 38 31 7
Kaldblod utlreg 2488500 1484500 1004000 124 76 48 312 153 159
Kaldblod Totalt 81169150 50998450 30170700 1754 1021 733 14477 8510 5967
Varmblod Helnorsk 78624950 47145600 31479350 1432 818 614 11726 6775 4951
Varmblod Import 20875050 14794250 6080800 455 303 152 3643 2411 1232
Varmblod utlreg 13400000 10018500 3381500 494 333 161 1106 733 373
Varmblod Totalt 112900000 71958350 40941650 2381 1454 927 16475 9919 6556
Hester Totalt 194069150 122956800 71112350 4135 2475 1660 30952 18429 12523
Antall løp i året
kaldblod: 1441 herav auto: 511
varmblod: 1715 herav auto: 1331

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 11112019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7389000 4147500 3241500 160 74 86 706 377 329
Kaldblod Import 2000 2000 0 2 2 0 3 3 0
Kaldblod utlreg 1012000 311000 701000 17 10 7 27 13 14
Kaldblod Totalt 8403000 4460500 3942500 179 86 93 736 393 343
Varmblod Helnorsk 13994500 7471500 6523000 227 116 111 1182 603 579
Varmblod Import 411000 186000 225000 21 11 10 72 34 38
Varmblod utlreg 261000 38000 223000 15 9 6 32 10 22
Varmblod Totalt 14666500 7695500 6971000 263 136 127 1286 647 639
Hester Totalt 23069500 12156000 10913500 442 222 220 2022 1040 982

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 11112019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 14025750 7533750 6492000 240 123 117 1931 987 944
Kaldblod utlreg 626500 591000 35500 19 9 10 46 20 26
Kaldblod Totalt 14652250 8124750 6527500 259 132 127 1977 1007 970
Varmblod Helnorsk 21035450 11712950 9322500 238 131 107 1934 1032 902
Varmblod Import 2878000 2076000 802000 41 26 15 280 178 102
Varmblod utlreg 1660000 1271000 389000 78 46 32 156 94 62
Varmblod Totalt 25573450 15059950 10513500 357 203 154 2370 1304 1066
Hester Totalt 40225700 23184700 17041000 616 335 281 4347 2311 2036

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 11112019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 11499950 7143600 4356350 232 134 98 2178 1218 960
Kaldblod Import 109500 109500 0 1 1 0 19 19 0
Kaldblod utlreg 180000 123500 56500 16 8 8 47 24 23
Kaldblod Totalt 11789450 7376600 4412850 249 143 106 2244 1261 983
Varmblod Helnorsk 15476050 8518200 6957850 309 165 144 2809 1462 1347
Varmblod Import 4354000 2887500 1466500 78 50 28 647 393 254
Varmblod utlreg 4945500 4497500 448000 107 73 34 216 139 77
Varmblod Totalt 24775550 15903200 8872350 494 288 206 3672 1994 1678
Hester Totalt 36565000 23279800 13285200 743 431 312 5916 3255 2661

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 11112019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 13976950 9384700 4592250 234 140 94 2363 1380 983
Kaldblod utlreg 130000 58000 72000 17 9 8 56 20 36
Kaldblod Totalt 14106950 9442700 4664250 251 149 102 2419 1400 1019
Varmblod Helnorsk 12455200 7378600 5076600 226 120 106 2157 1213 944
Varmblod Import 4221000 2364750 1856250 78 49 29 732 439 293
Varmblod utlreg 2592500 1859500 733000 80 46 34 194 123 71
Varmblod Totalt 19268700 11602850 7665850 384 215 169 3083 1775 1308
Hester Totalt 33375650 21045550 12330100 635 364 271 5502 3175 2327

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 11112019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 9255850 5738200 3517650 218 125 93 2037 1107 930
Kaldblod utlreg 128000 63000 65000 16 9 7 51 20 31
Kaldblod Totalt 9383850 5801200 3582650 234 134 100 2088 1127 961
Varmblod Helnorsk 6684700 4808750 1875950 165 103 62 1557 967 590
Varmblod Import 3958750 3133000 825750 92 61 31 725 486 239
Varmblod utlreg 999500 750500 249000 75 46 29 194 114 80
Varmblod Totalt 11642950 8692250 2950700 332 210 122 2476 1567 909
Hester Totalt 21026800 14493450 6533350 566 344 222 4564 2694 1870

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 11112019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7243000 4276300 2966700 168 100 68 1630 986 644
Kaldblod utlreg 129000 96000 33000 11 8 3 29 16 13
Kaldblod Totalt 7372000 4372300 2999700 179 108 71 1659 1002 657
Varmblod Helnorsk 4389100 3226900 1162200 125 81 44 1032 694 338
Varmblod Import 2611700 2130000 481700 56 37 19 604 420 184
Varmblod utlreg 1617000 565000 1052000 58 42 16 115 85 30
Varmblod Totalt 8617800 5921900 2695900 239 160 79 1751 1199 552
Hester Totalt 15989800 10294200 5695600 418 268 150 3410 2201 1209

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 11112019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7208950 5497100 1711850 139 83 56 1375 875 500
Kaldblod utlreg 87500 49500 38000 7 5 2 27 16 11
Kaldblod Totalt 7296450 5546600 1749850 146 88 58 1402 891 511
Varmblod Helnorsk 2976800 2565800 411000 73 48 25 585 419 166
Varmblod Import 1395500 1087500 308000 34 24 10 256 194 62
Varmblod utlreg 641500 552000 89500 40 36 4 95 84 11
Varmblod Totalt 5013800 4205300 808500 147 108 39 936 697 239
Hester Totalt 12310250 9751900 2558350 293 196 97 2338 1588 750

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 11112019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3630100 2928400 701700 95 64 31 909 658 251
Kaldblod Import 49000 0 49000 1 0 1 7 0 7
Kaldblod utlreg 91000 91000 0 10 8 2 14 10 4
Kaldblod Totalt 3770100 3019400 750700 106 72 34 930 668 262
Varmblod Helnorsk 703150 629650 73500 34 27 7 251 211 40
Varmblod Import 508000 442000 66000 30 23 7 183 139 44
Varmblod utlreg 474500 276500 198000 25 19 6 64 44 20
Varmblod Totalt 1685650 1348150 337500 89 69 20 498 394 104
Hester Totalt 5455750 4367550 1088200 195 141 54 1428 1062 366

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 11112019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1642200 1236200 406000 66 43 23 578 422 156
Kaldblod utlreg 84500 81500 3000 6 5 1 8 7 1
Kaldblod Totalt 1726700 1317700 409000 72 48 24 586 429 157
Varmblod Helnorsk 803500 737250 66250 31 24 7 186 146 40
Varmblod Import 238000 238000 0 13 12 1 63 61 2
Varmblod utlreg 72500 72500 0 10 10 0 19 19 0
Varmblod Totalt 1114000 1047750 66250 54 46 8 268 226 42
Hester Totalt 2840700 2365450 475250 126 94 32 854 655 199

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 11112019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1897000 844000 1053000 37 26 11 232 163 69
Kaldblod utlreg 10000 10000 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 1907000 854000 1053000 39 28 11 234 165 69
Varmblod Helnorsk 106500 96000 10500 4 3 1 33 28 5
Varmblod Import 299100 249500 49600 12 10 2 81 67 14
Varmblod utlreg 136000 136000 0 6 6 0 21 21 0
Varmblod Totalt 541600 481500 60100 22 19 3 135 116 19
Hester Totalt 2448600 1335500 1113100 61 47 14 369 281 88

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 11112019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 92200 88200 4000 15 12 3 64 56 8
Kaldblod Totalt 92200 88200 4000 15 12 3 64 56 8
Hester Totalt 92200 88200 4000 15 12 3 64 56 8

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 11112019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 501200 426500 74700 16 12 4 105 78 27
Kaldblod Import 60000 60000 0 1 1 0 9 9 0
Kaldblod utlreg 3000 3000 0 2 2 0 4 4 0
Kaldblod Totalt 564200 489500 74700 19 15 4 118 91 27
Hester Totalt 564200 489500 74700 19 15 4 118 91 27

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 11112019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 98000 98000 0 5 5 0 19 19 0
Kaldblod utlreg 7000 7000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 105000 105000 0 6 6 0 20 20 0
Hester Totalt 105000 105000 0 6 6 0 20 20 0