Årsoversikt løp i Norge 2020 ALLE HESTER Pr. Dato: 24012020 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3310500 2067500 1243000 541 319 222 785 456 329
Kaldblod Import 7000 0 7000 3 2 1 4 3 1
Kaldblod utlreg 20000 3000 17000 6 3 3 6 3 3
Kaldblod Totalt 3337500 2070500 1267000 550 324 226 795 462 333
Varmblod Helnorsk 2677500 1742500 935000 474 277 197 703 401 302
Varmblod Import 1106500 747500 359000 158 112 46 231 155 76
Varmblod utlreg 429000 246500 182500 57 35 22 82 55 27
Varmblod Totalt 4213000 2736500 1476500 689 424 265 1016 611 405
Hester Totalt 7550500 4807000 2743500 1239 748 491 1811 1073 738
Antall løp i året
kaldblod: 80 herav auto: 31
varmblod: 107 herav auto: 85

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 24012020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 14000 14000 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 14000 14000 0 2 2 0 2 2 0
Varmblod Helnorsk 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Hester Totalt 14000 14000 0 3 3 0 3 3 0

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 24012020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 430000 220000 210000 64 36 28 81 42 39
Kaldblod Totalt 430000 220000 210000 64 36 28 81 42 39
Varmblod Helnorsk 345000 223000 122000 68 36 32 95 48 47
Varmblod Import 189500 74000 115500 12 7 5 18 8 10
Varmblod utlreg 77500 29500 48000 10 3 7 16 7 9
Varmblod Totalt 612000 326500 285500 90 46 44 129 63 66
Hester Totalt 1042000 546500 495500 154 82 72 210 105 105

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 24012020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 593500 346500 247000 96 46 50 139 61 78
Kaldblod Totalt 593500 346500 247000 96 46 50 139 61 78
Varmblod Helnorsk 694500 400500 294000 93 49 44 131 68 63
Varmblod Import 139000 78000 61000 17 11 6 27 16 11
Varmblod utlreg 130000 42000 88000 13 5 8 16 6 10
Varmblod Totalt 963500 520500 443000 123 65 58 174 90 84
Hester Totalt 1557000 867000 690000 219 111 108 313 151 162

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 24012020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 554000 353000 201000 82 49 33 124 75 49
Kaldblod Import 0 0 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod utlreg 14000 0 14000 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 568000 353000 215000 84 50 34 127 77 50
Varmblod Helnorsk 740000 465500 274500 118 67 51 178 101 77
Varmblod Import 204000 145000 59000 31 20 11 43 27 16
Varmblod utlreg 85000 85000 0 8 8 0 12 12 0
Varmblod Totalt 1029000 695500 333500 157 95 62 233 140 93
Hester Totalt 1597000 1048500 548500 241 145 96 360 217 143

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 24012020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 540500 388000 152500 85 56 29 127 83 44
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 540500 388000 152500 86 56 30 128 83 45
Varmblod Helnorsk 337000 247000 90000 73 42 31 115 63 52
Varmblod Import 232500 173000 59500 33 23 10 49 32 17
Varmblod utlreg 57500 34500 23000 9 6 3 15 11 4
Varmblod Totalt 627000 454500 172500 115 71 44 179 106 73
Hester Totalt 1167500 842500 325000 201 127 74 307 189 118

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 24012020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 565500 356500 209000 87 48 39 135 76 59
Kaldblod utlreg 3000 0 3000 2 1 1 2 1 1
Kaldblod Totalt 568500 356500 212000 89 49 40 137 77 60
Varmblod Helnorsk 182500 130500 52000 49 31 18 70 45 25
Varmblod Import 175000 132000 43000 30 22 8 41 29 12
Varmblod utlreg 48500 32000 16500 8 5 3 12 9 3
Varmblod Totalt 406000 294500 111500 87 58 29 123 83 40
Hester Totalt 974500 651000 323500 176 107 69 260 160 100

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 24012020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 222500 107500 115000 43 25 18 56 35 21
Kaldblod utlreg 3000 3000 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 225500 110500 115000 45 27 18 58 37 21
Varmblod Helnorsk 191500 123500 68000 42 28 14 68 42 26
Varmblod Import 86000 71500 14500 18 14 4 31 23 8
Varmblod utlreg 20500 13500 7000 4 3 1 5 4 1
Varmblod Totalt 298000 208500 89500 64 45 19 104 69 35
Hester Totalt 523500 319000 204500 109 72 37 162 106 56

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 24012020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 242000 206500 35500 39 24 15 59 34 25
Kaldblod Totalt 242000 206500 35500 39 24 15 59 34 25
Varmblod Helnorsk 142500 108000 34500 19 14 5 30 22 8
Varmblod Import 34750 34750 0 4 4 0 7 7 0
Varmblod utlreg 6500 6500 0 2 2 0 3 3 0
Varmblod Totalt 183750 149250 34500 25 20 5 40 32 8
Hester Totalt 425750 355750 70000 64 44 20 99 66 33

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 24012020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 67000 44000 23000 19 15 4 29 24 5
Kaldblod Import 7000 0 7000 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 74000 44000 30000 20 15 5 30 24 6
Varmblod Helnorsk 23500 23500 0 6 4 2 9 5 4
Varmblod Import 23750 17250 6500 8 6 2 10 8 2
Varmblod utlreg 0 0 0 2 2 0 2 2 0
Varmblod Totalt 47250 40750 6500 16 12 4 21 15 6
Hester Totalt 121250 84750 36500 36 27 9 51 39 12

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 24012020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 31500 31500 0 12 10 2 18 15 3
Kaldblod Totalt 31500 31500 0 12 10 2 18 15 3
Varmblod Helnorsk 18000 18000 0 4 4 0 5 5 0
Varmblod Import 7000 7000 0 3 3 0 3 3 0
Varmblod utlreg 3500 3500 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 28500 28500 0 8 8 0 9 9 0
Hester Totalt 60000 60000 0 20 18 2 27 24 3

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 24012020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 50000 0 50000 8 5 3 10 6 4
Kaldblod Totalt 50000 0 50000 8 5 3 10 6 4
Varmblod Helnorsk 3000 3000 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Import 15000 15000 0 2 2 0 2 2 0
Varmblod Totalt 18000 18000 0 3 3 0 3 3 0
Hester Totalt 68000 18000 50000 11 8 3 13 9 4

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 24012020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Hester Totalt 0 0 0 1 1 0 1 1 0

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 24012020 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 0 0 0 3 2 1 4 2 2
Kaldblod Import 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 0 0 0 4 3 1 5 3 2
Hester Totalt 0 0 0 4 3 1 5 3 2