Årsoversikt løp i Norge 2020 ALLE HESTER Pr. Dato: 03062020 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 17460000 11442000 6018000 1148 671 477 4247 2522 1725
Kaldblod Import 148000 61500 86500 6 4 2 28 17 11
Kaldblod utlreg 129500 67500 62000 26 16 10 44 23 21
Kaldblod Totalt 17737500 11571000 6166500 1180 691 489 4319 2562 1757
Varmblod Helnorsk 15048250 9692250 5356000 1037 610 427 3612 2158 1454
Varmblod Import 4872250 3638250 1234000 298 203 95 1104 782 322
Varmblod utlreg 1150000 816500 333500 133 87 46 289 194 95
Varmblod Totalt 21070500 14147000 6923500 1468 900 568 5005 3134 1871
Hester Totalt 38808000 25718000 13090000 2648 1591 1057 9324 5696 3628
Antall løp i året
kaldblod: 421 herav auto: 146
varmblod: 501 herav auto: 382

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 03062020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 458000 384000 74000 51 34 17 86 61 25
Kaldblod Import 33000 0 33000 1 0 1 4 0 4
Kaldblod utlreg 24000 0 24000 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 515000 384000 131000 53 34 19 91 61 30
Varmblod Helnorsk 786000 517500 268500 68 41 27 123 81 42
Varmblod Import 36000 26000 10000 2 1 1 4 2 2
Varmblod utlreg 69000 39000 30000 3 1 2 8 3 5
Varmblod Totalt 891000 582500 308500 73 43 30 135 86 49
Hester Totalt 1406000 966500 439500 126 77 49 226 147 79

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 03062020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2735500 1769000 966500 174 86 88 536 287 249
Kaldblod Import 34000 34000 0 2 2 0 8 8 0
Kaldblod Totalt 2769500 1803000 966500 176 88 88 544 295 249
Varmblod Helnorsk 3019000 1851500 1167500 210 109 101 668 367 301
Varmblod Import 643000 325500 317500 32 16 16 94 47 47
Varmblod utlreg 183000 103500 79500 22 12 10 54 27 27
Varmblod Totalt 3845000 2280500 1564500 264 137 127 816 441 375
Hester Totalt 6614500 4083500 2531000 440 225 215 1360 736 624

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 03062020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2902500 1805500 1097000 186 94 92 721 356 365
Kaldblod utlreg 20000 20000 0 5 4 1 5 4 1
Kaldblod Totalt 2922500 1825500 1097000 191 98 93 726 360 366
Varmblod Helnorsk 3572000 2276000 1296000 178 97 81 701 383 318
Varmblod Import 905500 717000 188500 39 24 15 155 106 49
Varmblod utlreg 346500 219000 127500 28 15 13 65 39 26
Varmblod Totalt 4824000 3212000 1612000 245 136 109 921 528 393
Hester Totalt 7746500 5037500 2709000 436 234 202 1647 888 759

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 03062020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2815000 1975000 840000 173 99 74 630 394 236
Kaldblod Import 13500 13500 0 1 1 0 6 6 0
Kaldblod utlreg 29000 12000 17000 4 3 1 5 3 2
Kaldblod Totalt 2857500 2000500 857000 178 103 75 641 403 238
Varmblod Helnorsk 3354500 1934000 1420500 217 123 94 822 448 374
Varmblod Import 991500 647500 344000 59 42 17 232 160 72
Varmblod utlreg 214500 187000 27500 26 19 7 51 40 11
Varmblod Totalt 4560500 2768500 1792000 302 184 118 1105 648 457
Hester Totalt 7418000 4769000 2649000 480 287 193 1746 1051 695

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 03062020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2679000 1784000 895000 157 97 60 623 386 237
Kaldblod utlreg 12000 3000 9000 7 2 5 15 3 12
Kaldblod Totalt 2691000 1787000 904000 164 99 65 638 389 249
Varmblod Helnorsk 1803500 1208000 595500 136 79 57 502 300 202
Varmblod Import 955250 781250 174000 55 34 21 213 146 67
Varmblod utlreg 107500 86500 21000 14 8 6 32 21 11
Varmblod Totalt 2866250 2075750 790500 205 121 84 747 467 280
Hester Totalt 5557250 3862750 1694500 369 220 149 1385 856 529

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 03062020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2374000 1365250 1008750 139 82 57 631 351 280
Kaldblod utlreg 12000 0 12000 4 2 2 7 2 5
Kaldblod Totalt 2386000 1365250 1020750 143 84 59 638 353 285
Varmblod Helnorsk 1143000 815000 328000 92 62 30 334 225 109
Varmblod Import 739500 606000 133500 49 34 15 172 122 50
Varmblod utlreg 142000 114000 28000 19 13 6 43 33 10
Varmblod Totalt 2024500 1535000 489500 160 109 51 549 380 169
Hester Totalt 4410500 2900250 1510250 303 193 110 1187 733 454

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 03062020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1147000 581500 565500 92 55 37 344 194 150
Kaldblod utlreg 18500 18500 0 3 3 0 8 8 0
Kaldblod Totalt 1165500 600000 565500 95 58 37 352 202 150
Varmblod Helnorsk 679500 517000 162500 71 51 20 233 173 60
Varmblod Import 297500 242500 55000 28 20 8 118 88 30
Varmblod utlreg 53000 36000 17000 7 6 1 15 12 3
Varmblod Totalt 1030000 795500 234500 106 77 29 366 273 93
Hester Totalt 2195500 1395500 800000 201 135 66 718 475 243

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 03062020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1204750 919500 285250 72 43 29 302 197 105
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 1204750 919500 285250 73 44 29 303 198 105
Varmblod Helnorsk 510000 392500 117500 44 29 15 159 116 43
Varmblod Import 98750 98750 0 13 13 0 44 44 0
Varmblod utlreg 31000 28000 3000 9 8 1 16 14 2
Varmblod Totalt 639750 519250 120500 66 50 16 219 174 45
Hester Totalt 1844500 1438750 405750 139 94 45 522 372 150

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 03062020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 751000 627000 124000 51 41 10 210 171 39
Kaldblod Import 53500 0 53500 1 0 1 7 0 7
Kaldblod utlreg 14000 14000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 818500 641000 177500 53 42 11 219 173 46
Varmblod Helnorsk 80500 80500 0 14 12 2 45 40 5
Varmblod Import 98750 87250 11500 12 10 2 40 35 5
Varmblod utlreg 0 0 0 3 3 0 3 3 0
Varmblod Totalt 179250 167750 11500 29 25 4 88 78 10
Hester Totalt 997750 808750 189000 82 67 15 307 251 56

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 03062020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 188250 159250 29000 28 22 6 97 81 16
Kaldblod Totalt 188250 159250 29000 28 22 6 97 81 16
Varmblod Helnorsk 77250 77250 0 6 6 0 21 21 0
Varmblod Import 47000 47000 0 5 5 0 19 19 0
Varmblod utlreg 3500 3500 0 2 2 0 2 2 0
Varmblod Totalt 127750 127750 0 13 13 0 42 42 0
Hester Totalt 316000 287000 29000 41 35 6 139 123 16

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 03062020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 159500 26500 133000 18 12 6 45 25 20
Kaldblod Totalt 159500 26500 133000 18 12 6 45 25 20
Varmblod Helnorsk 23000 23000 0 1 1 0 4 4 0
Varmblod Import 59500 59500 0 4 4 0 13 13 0
Varmblod Totalt 82500 82500 0 5 5 0 17 17 0
Hester Totalt 242000 109000 133000 23 17 6 62 42 20

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 03062020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 0 0 0 3 3 0 5 5 0
Kaldblod Totalt 0 0 0 3 3 0 5 5 0
Hester Totalt 0 0 0 3 3 0 5 5 0

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 03062020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 45500 45500 0 4 3 1 17 14 3
Kaldblod Import 14000 14000 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 59500 59500 0 5 4 1 20 17 3
Hester Totalt 59500 59500 0 5 4 1 20 17 3