Årsoversikt løp i Norge 2019 ALLE HESTER Pr. Dato: 17102019 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 72816150 46154450 26661700 1588 917 671 13046 7695 5351
Kaldblod Import 208000 159000 49000 4 3 1 32 26 6
Kaldblod utlreg 2162000 1351500 810500 115 72 43 277 133 144
Kaldblod Totalt 75186150 47664950 27521200 1707 992 715 13355 7854 5501
Varmblod Helnorsk 73264950 44021100 29243850 1393 795 598 10774 6212 4562
Varmblod Import 19616550 13828250 5788300 441 290 151 3357 2204 1153
Varmblod utlreg 12827000 9646000 3181000 472 318 154 1029 683 346
Varmblod Totalt 105708500 67495350 38213150 2306 1403 903 15160 9099 6061
Hester Totalt 180894650 115160300 65734350 4013 2395 1618 28515 16953 11562
Antall løp i året
kaldblod: 1330 herav auto: 474
varmblod: 1589 herav auto: 1241

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 17102019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6194500 3660000 2534500 139 63 76 602 322 280
Kaldblod Import 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod utlreg 782000 236000 546000 16 10 6 25 13 12
Kaldblod Totalt 6976500 3896000 3080500 156 74 82 628 336 292
Varmblod Helnorsk 12198500 6598000 5600500 206 104 102 1017 513 504
Varmblod Import 312000 142000 170000 19 10 9 58 29 29
Varmblod utlreg 128000 38000 90000 11 8 3 23 9 14
Varmblod Totalt 12638500 6778000 5860500 236 122 114 1098 551 547
Hester Totalt 19615000 10674000 8941000 392 196 196 1726 887 839

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 17102019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 12872750 7007250 5865500 235 119 116 1747 898 849
Kaldblod utlreg 626500 591000 35500 17 8 9 43 18 25
Kaldblod Totalt 13499250 7598250 5901000 252 127 125 1790 916 874
Varmblod Helnorsk 20064950 11244950 8820000 232 130 102 1757 948 809
Varmblod Import 2604000 1860000 744000 41 26 15 249 156 93
Varmblod utlreg 1616500 1251500 365000 75 45 30 149 90 59
Varmblod Totalt 24285450 14356450 9929000 348 201 147 2155 1194 961
Hester Totalt 37784700 21954700 15830000 600 328 272 3945 2110 1835

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 17102019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 10734950 6651100 4083850 227 129 98 2018 1123 895
Kaldblod Import 103000 103000 0 1 1 0 17 17 0
Kaldblod utlreg 159000 120500 38500 15 7 8 42 22 20
Kaldblod Totalt 10996950 6874600 4122350 243 137 106 2077 1162 915
Varmblod Helnorsk 14554550 7912700 6641850 303 161 142 2591 1333 1258
Varmblod Import 4109500 2723500 1386000 73 45 28 586 355 231
Varmblod utlreg 4841500 4413500 428000 102 69 33 195 126 69
Varmblod Totalt 23505550 15049700 8455850 478 275 203 3372 1814 1558
Hester Totalt 34502500 21924300 12578200 721 412 309 5449 2976 2473

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 17102019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 13153450 8794700 4358750 234 140 94 2187 1280 907
Kaldblod utlreg 108500 53000 55500 16 8 8 44 14 30
Kaldblod Totalt 13261950 8847700 4414250 250 148 102 2231 1294 937
Varmblod Helnorsk 11704700 6899600 4805100 224 118 106 2004 1122 882
Varmblod Import 3955000 2168250 1786750 78 49 29 674 401 273
Varmblod utlreg 2453500 1727500 726000 79 45 34 185 117 68
Varmblod Totalt 18113200 10795350 7317850 381 212 169 2863 1640 1223
Hester Totalt 31375150 19643050 11732100 631 360 271 5094 2934 2160

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 17102019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 8748850 5433700 3315150 215 124 91 1898 1032 866
Kaldblod utlreg 119000 58000 61000 14 9 5 45 16 29
Kaldblod Totalt 8867850 5491700 3376150 229 133 96 1943 1048 895
Varmblod Helnorsk 6317200 4514250 1802950 165 103 62 1461 901 560
Varmblod Import 3758750 2949500 809250 90 59 31 678 447 231
Varmblod utlreg 908500 667500 241000 72 44 28 181 104 77
Varmblod Totalt 10984450 8131250 2853200 327 206 121 2320 1452 868
Hester Totalt 19852300 13622950 6229350 556 339 217 4263 2500 1763

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 17102019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6893500 4077800 2815700 168 100 68 1515 913 602
Kaldblod utlreg 84000 51000 33000 10 8 2 26 14 12
Kaldblod Totalt 6977500 4128800 2848700 178 108 70 1541 927 614
Varmblod Helnorsk 4126100 3068900 1057200 123 79 44 951 636 315
Varmblod Import 2546200 2077500 468700 54 35 19 567 392 175
Varmblod utlreg 1581500 529500 1052000 55 39 16 110 80 30
Varmblod Totalt 8253800 5675900 2577900 232 153 79 1628 1108 520
Hester Totalt 15231300 9804700 5426600 410 261 149 3169 2035 1134

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 17102019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6735450 5144600 1590850 139 83 56 1282 817 465
Kaldblod utlreg 87500 49500 38000 7 5 2 25 14 11
Kaldblod Totalt 6822950 5194100 1628850 146 88 58 1307 831 476
Varmblod Helnorsk 2746300 2377300 369000 73 48 25 550 395 155
Varmblod Import 1378500 1070500 308000 34 24 10 245 184 61
Varmblod utlreg 633500 544000 89500 38 34 4 91 80 11
Varmblod Totalt 4758300 3991800 766500 145 106 39 886 659 227
Hester Totalt 11581250 9185900 2395350 291 194 97 2193 1490 703

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 17102019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3442100 2759900 682200 94 63 31 857 615 242
Kaldblod Import 49000 0 49000 1 0 1 6 0 6
Kaldblod utlreg 91000 91000 0 9 7 2 13 9 4
Kaldblod Totalt 3582100 2850900 731200 104 70 34 876 624 252
Varmblod Helnorsk 679650 609150 70500 33 26 7 237 201 36
Varmblod Import 477500 411500 66000 29 22 7 170 126 44
Varmblod utlreg 459000 269500 189500 25 19 6 57 39 18
Varmblod Totalt 1616150 1290150 326000 87 67 20 464 366 98
Hester Totalt 5198250 4141050 1057200 191 137 54 1340 990 350

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 17102019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1585700 1195200 390500 65 42 23 543 397 146
Kaldblod utlreg 84500 81500 3000 6 5 1 8 7 1
Kaldblod Totalt 1670200 1276700 393500 71 47 24 551 404 147
Varmblod Helnorsk 766500 700250 66250 30 23 7 175 137 38
Varmblod Import 207000 207000 0 11 10 1 55 53 2
Varmblod utlreg 69000 69000 0 9 9 0 17 17 0
Varmblod Totalt 1042500 976250 66250 50 42 8 247 207 40
Hester Totalt 2712700 2252950 459750 121 89 32 798 611 187

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 17102019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1772000 826000 946000 37 26 11 217 153 64
Kaldblod utlreg 10000 10000 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 1782000 836000 946000 39 28 11 219 155 64
Varmblod Helnorsk 106500 96000 10500 4 3 1 31 26 5
Varmblod Import 268100 218500 49600 12 10 2 75 61 14
Varmblod utlreg 136000 136000 0 6 6 0 21 21 0
Varmblod Totalt 510600 450500 60100 22 19 3 127 108 19
Hester Totalt 2292600 1286500 1006100 61 47 14 346 263 83

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 17102019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 86700 82700 4000 14 11 3 60 52 8
Kaldblod Totalt 86700 82700 4000 14 11 3 60 52 8
Hester Totalt 86700 82700 4000 14 11 3 60 52 8

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 17102019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 501200 426500 74700 16 12 4 103 76 27
Kaldblod Import 56000 56000 0 1 1 0 8 8 0
Kaldblod utlreg 3000 3000 0 2 2 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 560200 485500 74700 19 15 4 114 87 27
Hester Totalt 560200 485500 74700 19 15 4 114 87 27

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 17102019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 95000 95000 0 5 5 0 17 17 0
Kaldblod utlreg 7000 7000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 102000 102000 0 6 6 0 18 18 0
Hester Totalt 102000 102000 0 6 6 0 18 18 0