Årsoversikt løp i Norge 2021 ALLE HESTER Pr. Dato: 27092021 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 61069500 41476750 19592750 1449 849 600 10729 6484 4245
Kaldblod Import 1157500 42500 1115000 7 3 4 48 26 22
Kaldblod utlreg 1354000 493500 860500 34 22 12 78 59 19
Kaldblod Totalt 63581000 42012750 21568250 1490 874 616 10855 6569 4286
Varmblod Helnorsk 66023000 40379750 25643250 1332 770 562 9204 5428 3776
Varmblod Import 13105250 9161250 3944000 307 208 99 2284 1524 760
Varmblod utlreg 4448000 3888500 559500 114 82 37 361 243 118
Varmblod Totalt 83576250 53429500 30146750 1753 1060 698 11849 7195 4654
Hester Totalt 147157250 95442250 51715000 3243 1934 1314 22704 13764 8940
Antall løp i året
kaldblod: 1139 herav auto: 454
varmblod: 1302 herav auto: 1014

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 27092021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5989000 4066000 1923000 156 89 67 663 390 273
Kaldblod utlreg 973000 131000 842000 14 7 7 23 13 10
Kaldblod Totalt 6962000 4197000 2765000 170 96 74 686 403 283
Varmblod Helnorsk 11345500 5623500 5722000 212 103 109 887 445 442
Varmblod Import 375500 297000 78500 10 7 3 36 27 9
Varmblod utlreg 144500 86000 58500 6 3 3 21 7 14
Varmblod Totalt 11865500 6006500 5859000 228 113 115 944 479 465
Hester Totalt 18827500 10203500 8624000 398 209 189 1630 882 748

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 27092021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 10746250 7452000 3294250 216 127 89 1460 894 566
Kaldblod Import 1100000 0 1100000 3 0 3 20 0 20
Kaldblod utlreg 105500 90500 15000 6 5 1 16 12 4
Kaldblod Totalt 11951750 7542500 4409250 225 132 93 1496 906 590
Varmblod Helnorsk 18812750 10283500 8529250 290 162 128 1910 1028 882
Varmblod Import 1202000 764500 437500 27 14 13 155 76 79
Varmblod utlreg 1244500 1113000 131500 32 21 11 94 70 24
Varmblod Totalt 21259250 12161000 9098250 349 197 152 2159 1174 985
Hester Totalt 33211000 19703500 13507500 574 329 245 3655 2080 1575

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 27092021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 9126000 5082500 4043500 247 120 127 1791 882 909
Kaldblod Import 9000 9000 0 1 1 0 5 5 0
Kaldblod utlreg 237500 237500 0 4 4 0 23 23 0
Kaldblod Totalt 9372500 5329000 4043500 252 125 127 1819 910 909
Varmblod Helnorsk 11877250 7246000 4631250 237 127 110 1930 1064 866
Varmblod Import 2826500 1612250 1214250 54 29 25 474 224 250
Varmblod utlreg 808500 552500 256000 28 20 8 81 46 35
Varmblod Totalt 15512250 9410750 6101500 319 176 143 2485 1334 1151
Hester Totalt 24884750 14739750 10145000 571 301 270 4304 2244 2060

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 27092021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 9150250 6208500 2941750 200 108 92 1709 954 755
Kaldblod utlreg 5000 5000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 9155250 6213500 2941750 201 109 92 1711 956 755
Varmblod Helnorsk 6820750 3935250 2885500 173 97 76 1331 691 640
Varmblod Import 2036000 1505500 530500 46 32 14 339 257 82
Varmblod utlreg 413000 396000 17000 14 9 5 57 44 13
Varmblod Totalt 9269750 5836750 3433000 233 138 95 1727 992 735
Hester Totalt 18425000 12050250 6374750 434 247 187 3438 1948 1490

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 27092021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6273750 4400750 1873000 155 89 66 1255 711 544
Kaldblod Import 16500 16500 0 1 1 0 9 9 0
Kaldblod utlreg 3500 3500 0 4 3 1 6 4 2
Kaldblod Totalt 6293750 4420750 1873000 160 93 67 1270 724 546
Varmblod Helnorsk 6310750 4113250 2197500 167 105 62 1393 889 504
Varmblod Import 3119500 2099500 1020000 59 38 21 507 308 199
Varmblod utlreg 709000 687000 22000 14 14 5 55 41 14
Varmblod Totalt 10139250 6899750 3239500 240 157 88 1955 1238 717
Hester Totalt 16433000 11320500 5112500 400 250 155 3225 1962 1263

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 27092021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6414500 4764750 1649750 140 90 50 1190 841 349
Kaldblod utlreg 29500 26000 3500 4 2 2 7 5 2
Kaldblod Totalt 6444000 4790750 1653250 144 92 52 1197 846 351
Varmblod Helnorsk 5076500 3806000 1270500 113 71 42 807 546 261
Varmblod Import 1729500 1413500 316000 48 34 14 338 267 71
Varmblod utlreg 197500 151500 46000 7 5 2 14 5 9
Varmblod Totalt 7003500 5371000 1632500 168 110 58 1159 818 341
Hester Totalt 13447500 10161750 3285750 312 202 110 2356 1664 692

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 27092021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5370500 3491500 1879000 114 63 51 1012 575 437
Kaldblod Import 17000 17000 0 1 1 0 12 12 0
Kaldblod Totalt 5387500 3508500 1879000 115 64 51 1024 587 437
Varmblod Helnorsk 2365250 2038000 327250 62 43 19 415 296 119
Varmblod Import 1296250 960500 335750 34 28 6 255 204 51
Varmblod utlreg 165000 136500 28500 7 4 3 14 5 9
Varmblod Totalt 3826500 3135000 691500 103 75 28 684 505 179
Hester Totalt 9214000 6643500 2570500 218 139 79 1708 1092 616

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 27092021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2771000 2078000 693000 81 57 24 658 464 194
Kaldblod Totalt 2771000 2078000 693000 81 57 24 658 464 194
Varmblod Helnorsk 1419500 1370000 49500 33 25 8 230 195 35
Varmblod Import 242000 230500 11500 16 13 3 112 93 19
Varmblod utlreg 692500 692500 0 3 3 0 7 7 0
Varmblod Totalt 2354000 2293000 61000 52 41 11 349 295 54
Hester Totalt 5125000 4371000 754000 133 98 35 1007 759 248

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 27092021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2370000 1995500 374500 60 43 17 433 329 104
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 2370000 1995500 374500 61 43 18 434 329 105
Varmblod Helnorsk 1649000 1636500 12500 29 24 5 208 191 17
Varmblod Import 57000 57000 0 6 6 0 23 23 0
Varmblod utlreg 73500 73500 0 3 3 0 18 18 0
Varmblod Totalt 1779500 1767000 12500 38 33 5 249 232 17
Hester Totalt 4149500 3762500 387000 99 76 23 683 561 122

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 27092021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1570250 1269250 301000 47 36 11 355 278 77
Kaldblod Import 15000 0 15000 1 0 1 2 0 2
Kaldblod Totalt 1585250 1269250 316000 48 36 12 357 278 79
Varmblod Helnorsk 157250 150250 7000 8 7 1 39 37 2
Varmblod Import 58000 58000 0 3 3 0 17 17 0
Varmblod Totalt 215250 208250 7000 11 10 1 56 54 2
Hester Totalt 1800500 1477500 323000 59 46 13 413 332 81

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 27092021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 362500 217500 145000 18 14 4 113 93 20
Kaldblod Totalt 362500 217500 145000 18 14 4 113 93 20
Varmblod Helnorsk 185500 174500 11000 7 5 2 49 41 8
Varmblod Import 73500 73500 0 3 3 0 18 18 0
Varmblod Totalt 259000 248000 11000 10 8 2 67 59 8
Hester Totalt 621500 465500 156000 28 22 6 180 152 28

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 27092021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 919500 444500 475000 11 9 2 81 64 17
Kaldblod Totalt 919500 444500 475000 11 9 2 81 64 17
Varmblod Helnorsk 3000 3000 0 1 1 0 5 5 0
Varmblod Import 89500 89500 0 1 1 0 10 10 0
Varmblod Totalt 92500 92500 0 2 2 0 15 15 0
Hester Totalt 1012000 537000 475000 13 11 2 96 79 17

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 27092021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6000 6000 0 4 4 0 9 9 0
Kaldblod Totalt 6000 6000 0 4 4 0 9 9 0
Hester Totalt 6000 6000 0 4 4 0 9 9 0