Årsoversikt løp i Norge 2019 ALLE HESTER Pr. Dato: 08122019 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 83181150 52378950 30802200 1653 958 695 15187 8952 6235
Kaldblod Import 230500 176500 54000 5 4 1 40 32 8
Kaldblod utlreg 2589500 1529500 1060000 132 80 52 350 171 179
Kaldblod Totalt 86001150 54084950 31916200 1790 1042 748 15577 9155 6422
Varmblod Helnorsk 83334950 50061600 33273350 1455 828 627 12588 7275 5313
Varmblod Import 22186550 15947750 6238800 459 305 154 3907 2615 1292
Varmblod utlreg 15408500 11498000 3910500 540 364 176 1271 842 429
Varmblod Totalt 120930000 77507350 43422650 2454 1497 957 17766 10732 7034
Hester Totalt 206931150 131592300 75338850 4244 2539 1705 33343 19887 13456
Antall løp i året
kaldblod: 1549 herav auto: 550
varmblod: 1844 herav auto: 1427

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 08122019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 8176000 4701000 3475000 174 82 92 824 446 378
Kaldblod Import 2000 2000 0 2 2 0 3 3 0
Kaldblod utlreg 1012000 311000 701000 17 10 7 27 13 14
Kaldblod Totalt 9190000 5014000 4176000 193 94 99 854 462 392
Varmblod Helnorsk 15204000 8162500 7041500 239 122 117 1331 676 655
Varmblod Import 468000 198000 270000 23 11 12 83 37 46
Varmblod utlreg 343000 38000 305000 20 10 10 41 11 30
Varmblod Totalt 16015000 8398500 7616500 282 143 139 1455 724 731
Hester Totalt 25205000 13412500 11792500 475 237 238 2309 1186 1123

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 08122019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 14935750 8043250 6892500 243 124 119 2101 1074 1027
Kaldblod utlreg 632500 597000 35500 22 10 12 51 22 29
Kaldblod Totalt 15568250 8640250 6928000 265 134 131 2152 1096 1056
Varmblod Helnorsk 22161950 12299450 9862500 243 133 110 2092 1114 978
Varmblod Import 3237000 2393500 843500 44 28 16 317 203 114
Varmblod utlreg 2383000 1830000 553000 95 58 37 179 110 69
Varmblod Totalt 27781950 16522950 11259000 382 219 163 2588 1427 1161
Hester Totalt 43350200 25163200 18187000 647 353 294 4740 2523 2217

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 08122019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 12286450 7698600 4587850 236 136 100 2345 1314 1031
Kaldblod Import 114500 114500 0 1 1 0 20 20 0
Kaldblod utlreg 215000 150500 64500 18 9 9 58 32 26
Kaldblod Totalt 12615950 7963600 4652350 255 146 109 2423 1366 1057
Varmblod Helnorsk 16415050 9127200 7287850 311 166 145 3022 1584 1438
Varmblod Import 4635000 3101000 1534000 79 50 29 702 433 269
Varmblod utlreg 5127000 4679000 448000 110 76 34 232 153 79
Varmblod Totalt 26177050 16907200 9269850 500 292 208 3956 2170 1786
Hester Totalt 38793000 24870800 13922200 755 438 317 6379 3536 2843

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 08122019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 14768950 9903700 4865250 237 143 94 2523 1479 1044
Kaldblod utlreg 181000 61000 120000 18 9 9 71 21 50
Kaldblod Totalt 14949950 9964700 4985250 255 152 103 2594 1500 1094
Varmblod Helnorsk 12920700 7680600 5240100 227 120 107 2283 1290 993
Varmblod Import 4540000 2573250 1966750 78 49 29 798 483 315
Varmblod utlreg 2924500 2135500 789000 88 51 37 207 131 76
Varmblod Totalt 20385200 12389350 7995850 393 220 173 3288 1904 1384
Hester Totalt 35335150 22354050 12981100 648 372 276 5882 3404 2478

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 08122019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 9846350 6093700 3752650 218 125 93 2195 1185 1010
Kaldblod utlreg 128000 63000 65000 17 10 7 53 22 31
Kaldblod Totalt 9974350 6156700 3817650 235 135 100 2248 1207 1041
Varmblod Helnorsk 7003700 4999750 2003950 167 104 63 1642 1012 630
Varmblod Import 4183250 3310500 872750 91 61 30 770 523 247
Varmblod utlreg 1332500 1052500 280000 82 51 31 255 162 93
Varmblod Totalt 12519450 9362750 3156700 340 216 124 2667 1697 970
Hester Totalt 22493800 15519450 6974350 575 351 224 4915 2904 2011

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 08122019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7568000 4452300 3115700 169 101 68 1737 1052 685
Kaldblod utlreg 129000 96000 33000 11 8 3 29 16 13
Kaldblod Totalt 7697000 4548300 3148700 180 109 71 1766 1068 698
Varmblod Helnorsk 4645600 3387400 1258200 125 81 44 1099 742 357
Varmblod Import 2744700 2239500 505200 56 37 19 631 438 193
Varmblod utlreg 1602000 550000 1052000 62 46 16 130 99 31
Varmblod Totalt 8992300 6176900 2815400 243 164 79 1860 1279 581
Hester Totalt 16689300 10725200 5964100 423 273 150 3626 2347 1279

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 08122019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7457450 5635100 1822350 140 83 57 1452 920 532
Kaldblod utlreg 93500 55500 38000 8 6 2 30 19 11
Kaldblod Totalt 7550950 5690600 1860350 148 89 59 1482 939 543
Varmblod Helnorsk 3307300 2881300 426000 74 48 26 624 449 175
Varmblod Import 1246000 1118000 128000 33 24 9 254 208 46
Varmblod utlreg 987500 718000 269500 42 37 5 118 91 27
Varmblod Totalt 5540800 4717300 823500 149 109 40 996 748 248
Hester Totalt 13091750 10407900 2683850 297 198 99 2478 1687 791

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 08122019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3812600 3090900 721700 96 65 31 964 705 259
Kaldblod Import 54000 0 54000 1 0 1 8 0 8
Kaldblod utlreg 94000 94000 0 10 8 2 15 11 4
Kaldblod Totalt 3960600 3184900 775700 107 73 34 987 716 271
Varmblod Helnorsk 716650 643150 73500 34 27 7 264 223 41
Varmblod Import 538500 469500 69000 30 23 7 198 152 46
Varmblod utlreg 490500 276500 214000 25 19 6 68 44 24
Varmblod Totalt 1745650 1389150 356500 89 69 20 530 419 111
Hester Totalt 5706250 4574050 1132200 196 142 54 1517 1135 382

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 08122019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1707200 1294200 413000 66 43 23 602 442 160
Kaldblod utlreg 84500 81500 3000 6 5 1 8 7 1
Kaldblod Totalt 1791700 1375700 416000 72 48 24 610 449 161
Varmblod Helnorsk 848500 779250 69250 31 24 7 196 155 41
Varmblod Import 275000 275000 0 13 12 1 68 66 2
Varmblod utlreg 82500 82500 0 10 10 0 20 20 0
Varmblod Totalt 1206000 1136750 69250 54 46 8 284 241 43
Hester Totalt 2997700 2512450 485250 126 94 32 894 690 204

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 08122019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1923000 847000 1076000 37 26 11 244 172 72
Kaldblod utlreg 10000 10000 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 1933000 857000 1076000 39 28 11 246 174 72
Varmblod Helnorsk 111500 101000 10500 4 3 1 35 30 5
Varmblod Import 319100 269500 49600 12 10 2 86 72 14
Varmblod utlreg 136000 136000 0 6 6 0 21 21 0
Varmblod Totalt 566600 506500 60100 22 19 3 142 123 19
Hester Totalt 2499600 1363500 1136100 61 47 14 388 297 91

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 08122019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 93700 88200 5500 15 12 3 67 58 9
Kaldblod Totalt 93700 88200 5500 15 12 3 67 58 9
Hester Totalt 93700 88200 5500 15 12 3 67 58 9

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 08122019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 504200 429500 74700 16 12 4 110 82 28
Kaldblod Import 60000 60000 0 1 1 0 9 9 0
Kaldblod utlreg 3000 3000 0 2 2 0 5 5 0
Kaldblod Totalt 567200 492500 74700 19 15 4 124 96 28
Hester Totalt 567200 492500 74700 19 15 4 124 96 28

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 08122019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 101500 101500 0 6 6 0 23 23 0
Kaldblod utlreg 7000 7000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 108500 108500 0 7 7 0 24 24 0
Hester Totalt 108500 108500 0 7 7 0 24 24 0