Årsoversikt løp i Norge 2022 ALLE HESTER Pr. Dato: 24052022 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 31441750 21652250 9789500 1147 692 455 5427 3310 2117
Kaldblod Import 205500 172500 33000 5 3 2 44 25 19
Kaldblod utlreg 304500 232500 72000 40 27 13 64 39 25
Kaldblod Totalt 31951750 22057250 9894500 1192 722 470 5535 3374 2161
Varmblod Helnorsk 29269500 18160250 11109250 1063 624 439 4875 2902 1973
Varmblod Import 6732250 5193250 1539000 256 186 70 1164 831 333
Varmblod utlreg 3074500 2551500 523000 156 114 42 294 215 79
Varmblod Totalt 39076250 25905000 13171250 1475 924 551 6333 3948 2385
Hester Totalt 71028000 47962250 23065750 2667 1646 1021 11868 7322 4546
Antall løp i året
kaldblod: 619 herav auto: 259
varmblod: 719 herav auto: 555

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 24052022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1180000 1023500 156500 51 42 9 127 100 27
Kaldblod utlreg 30000 30000 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 1210000 1053500 156500 53 44 9 129 102 27
Varmblod Helnorsk 1433000 855500 577500 68 32 36 141 65 76
Varmblod Import 125000 25000 100000 5 3 2 14 6 8
Varmblod utlreg 19000 19000 0 1 1 0 2 2 0
Varmblod Totalt 1577000 899500 677500 74 36 38 157 73 84
Hester Totalt 2787000 1953000 834000 127 80 47 286 175 111

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 24052022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4715500 3114250 1601250 190 101 89 710 401 309
Kaldblod Import 112000 112000 0 1 1 0 8 8 0
Kaldblod utlreg 38500 36500 2000 6 3 3 10 7 3
Kaldblod Totalt 4866000 3262750 1603250 197 105 92 728 416 312
Varmblod Helnorsk 5977500 3242750 2734750 221 110 111 911 463 448
Varmblod Import 970500 692500 278000 21 16 5 90 66 24
Varmblod utlreg 298000 206000 92000 18 11 7 44 31 13
Varmblod Totalt 7246000 4141250 3104750 260 137 123 1045 560 485
Hester Totalt 12112000 7404000 4708000 457 242 215 1773 976 797

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 24052022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4683000 2884000 1799000 190 110 80 910 527 383
Kaldblod Import 33000 0 33000 2 0 2 19 0 19
Kaldblod utlreg 7000 7000 0 3 1 2 3 1 2
Kaldblod Totalt 4723000 2891000 1832000 195 111 84 932 528 404
Varmblod Helnorsk 7430000 4767500 2662500 245 143 102 1166 682 484
Varmblod Import 1294250 956750 337500 44 29 15 201 129 72
Varmblod utlreg 1049500 814500 235000 34 20 14 72 45 27
Varmblod Totalt 9773750 6538750 3235000 323 192 131 1439 856 583
Hester Totalt 14496750 9429750 5067000 518 303 215 2371 1384 987

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 24052022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5723250 3748500 1974750 177 94 83 949 511 438
Kaldblod Import 59000 59000 0 1 1 0 12 12 0
Kaldblod utlreg 48000 16000 32000 5 3 2 11 3 8
Kaldblod Totalt 5830250 3823500 2006750 183 98 85 972 526 446
Varmblod Helnorsk 5845000 3364000 2481000 178 103 75 918 551 367
Varmblod Import 1425750 1047250 378500 56 35 21 245 146 99
Varmblod utlreg 493500 442000 51500 33 23 10 65 44 21
Varmblod Totalt 7764250 4853250 2911000 267 161 106 1228 741 487
Hester Totalt 13594500 8676750 4917750 450 259 191 2200 1267 933

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 24052022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4642250 3155250 1487000 150 85 65 741 437 304
Kaldblod utlreg 111500 79500 32000 4 3 1 10 4 6
Kaldblod Totalt 4753750 3234750 1519000 154 88 66 751 441 310
Varmblod Helnorsk 3174750 2142750 1032000 119 75 44 620 379 241
Varmblod Import 717500 561500 156000 30 24 6 158 129 29
Varmblod utlreg 672500 602000 70500 22 18 4 32 25 7
Varmblod Totalt 4564750 3306250 1258500 171 117 54 810 533 277
Hester Totalt 9318500 6541000 2777500 325 205 120 1561 974 587

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 24052022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3394000 2486250 907750 101 63 38 578 354 224
Kaldblod utlreg 23000 17000 6000 8 6 2 12 9 3
Kaldblod Totalt 3417000 2503250 913750 109 69 40 590 363 227
Varmblod Helnorsk 2395750 1502000 893750 110 71 39 545 341 204
Varmblod Import 838500 666000 172500 37 27 10 188 141 47
Varmblod utlreg 286500 277500 9000 14 12 2 23 21 2
Varmblod Totalt 3520750 2445500 1075250 161 110 51 756 503 253
Hester Totalt 6937750 4948750 1989000 270 179 91 1346 866 480

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 24052022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2458250 1926000 532250 85 57 28 402 270 132
Kaldblod utlreg 34000 34000 0 5 4 1 5 4 1
Kaldblod Totalt 2492250 1960000 532250 90 61 29 407 274 133
Varmblod Helnorsk 1510000 1123000 387000 58 40 18 268 193 75
Varmblod Import 635000 579500 55500 24 20 4 115 97 18
Varmblod utlreg 121500 77000 44500 13 10 3 17 13 4
Varmblod Totalt 2266500 1779500 487000 95 70 25 400 303 97
Hester Totalt 4758750 3739500 1019250 185 131 54 807 577 230

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 24052022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1863250 1088750 774500 79 45 34 397 224 173
Kaldblod Import 1500 1500 0 1 1 0 5 5 0
Kaldblod utlreg 12500 12500 0 3 3 0 6 6 0
Kaldblod Totalt 1877250 1102750 774500 83 49 34 408 235 173
Varmblod Helnorsk 541750 373500 168250 25 18 7 119 82 37
Varmblod Import 475250 423250 52000 24 18 6 100 69 31
Varmblod utlreg 49500 29000 20500 11 9 2 19 14 5
Varmblod Totalt 1066500 825750 240750 60 45 15 238 165 73
Hester Totalt 2943750 1928500 1015250 143 94 49 646 400 246

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 24052022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 952250 712750 239500 51 36 15 275 194 81
Kaldblod utlreg 0 0 0 2 2 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 952250 712750 239500 53 38 15 278 197 81
Varmblod Helnorsk 319500 189000 130500 19 15 4 90 59 31
Varmblod Import 177500 168500 9000 10 9 1 32 27 5
Varmblod utlreg 21500 21500 0 2 2 0 4 4 0
Varmblod Totalt 518500 379000 139500 31 26 5 126 90 36
Hester Totalt 1470750 1091750 379000 84 64 20 404 287 117

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 24052022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1084000 1048000 36000 34 28 6 155 136 19
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 1084000 1048000 36000 35 28 7 156 136 20
Varmblod Helnorsk 476250 457250 19000 12 11 1 63 58 5
Varmblod Import 18000 18000 0 2 2 0 7 7 0
Varmblod utlreg 57000 57000 0 5 5 0 13 13 0
Varmblod Totalt 551250 532250 19000 19 18 1 83 78 5
Hester Totalt 1635250 1580250 55000 54 46 8 239 214 25

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 24052022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 420500 400500 20000 25 20 5 116 102 14
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 420500 400500 20000 26 20 6 117 102 15
Varmblod Helnorsk 54250 32250 22000 4 3 1 16 12 4
Varmblod Import 0 0 0 1 1 0 2 2 0
Varmblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 54250 32250 22000 6 5 1 19 15 4
Hester Totalt 474750 432750 42000 32 25 7 136 117 19

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 24052022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 40000 40000 0 9 7 2 37 32 5
Kaldblod Totalt 40000 40000 0 9 7 2 37 32 5
Varmblod Helnorsk 111750 110750 1000 4 3 1 18 17 1
Varmblod Import 55000 55000 0 2 2 0 12 12 0
Varmblod utlreg 6000 6000 0 2 2 0 2 2 0
Varmblod Totalt 172750 171750 1000 8 7 1 32 31 1
Hester Totalt 212750 211750 1000 17 14 3 69 63 6

Årsoversikt løp i Norge 2022 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 24052022 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 285500 24500 261000 5 4 1 30 22 8
Kaldblod Totalt 285500 24500 261000 5 4 1 30 22 8
Hester Totalt 285500 24500 261000 5 4 1 30 22 8