Årsoversikt løp i Norge 2021 ALLE HESTER Pr. Dato: 11042021 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 17922500 12417250 5505250 988 580 408 3587 2158 1429
Kaldblod Import 102000 16500 85500 5 2 3 17 7 10
Kaldblod utlreg 124000 124000 0 3 3 0 13 13 0
Kaldblod Totalt 18148500 12557750 5590750 996 585 411 3617 2178 1439
Varmblod Helnorsk 15675000 10320250 5354750 826 482 344 2716 1607 1109
Varmblod Import 4931500 3450750 1480750 226 149 77 838 548 290
Varmblod utlreg 738500 564000 174500 36 24 12 89 61 28
Varmblod Totalt 21345000 14335000 7010000 1088 655 433 3643 2216 1427
Hester Totalt 39493500 26892750 12600750 2084 1240 844 7260 4394 2866
Antall løp i året
kaldblod: 381 herav auto: 136
varmblod: 421 herav auto: 320

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 11042021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 296000 196500 99500 26 14 12 42 24 18
Kaldblod Totalt 296000 196500 99500 26 14 12 42 24 18
Varmblod Helnorsk 357000 183000 174000 23 10 13 44 23 21
Varmblod Import 55000 55000 0 4 3 1 6 5 1
Varmblod utlreg 37000 0 37000 1 0 1 4 0 4
Varmblod Totalt 449000 238000 211000 28 13 15 54 28 26
Hester Totalt 745000 434500 310500 54 27 27 96 52 44

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 11042021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1775500 1362500 413000 124 75 49 383 249 134
Kaldblod Import 70500 0 70500 2 0 2 8 0 8
Kaldblod utlreg 7500 7500 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 1853500 1370000 483500 127 76 51 394 252 142
Varmblod Helnorsk 2638500 1518500 1120000 161 88 73 425 238 187
Varmblod Import 342000 250000 92000 14 7 7 40 23 17
Varmblod utlreg 406000 321500 84500 10 7 3 29 23 6
Varmblod Totalt 3386500 2090000 1296500 185 102 83 494 284 210
Hester Totalt 5240000 3460000 1780000 312 178 134 888 536 352

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 11042021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3208500 1862500 1346000 184 91 93 625 314 311
Kaldblod utlreg 116500 116500 0 2 2 0 10 10 0
Kaldblod Totalt 3325000 1979000 1346000 186 93 93 635 324 311
Varmblod Helnorsk 4463250 2681750 1781500 187 97 90 642 329 313
Varmblod Import 1186500 672750 513750 44 23 21 177 79 98
Varmblod utlreg 88000 45000 43000 7 4 3 14 5 9
Varmblod Totalt 5737750 3399500 2338250 238 124 114 833 413 420
Hester Totalt 9062750 5378500 3684250 424 217 207 1468 737 731

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 11042021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3076000 2124500 951500 155 82 73 587 303 284
Kaldblod Totalt 3076000 2124500 951500 155 82 73 587 303 284
Varmblod Helnorsk 2613500 1570000 1043500 130 69 61 468 228 240
Varmblod Import 681500 568500 113000 34 25 9 117 87 30
Varmblod utlreg 126000 123000 3000 6 5 1 16 13 3
Varmblod Totalt 3421000 2261500 1159500 170 99 71 601 328 273
Hester Totalt 6497000 4386000 2111000 325 181 144 1188 631 557

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 11042021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2446000 1700000 746000 132 75 57 522 285 237
Kaldblod Import 13500 13500 0 1 1 0 4 4 0
Kaldblod Totalt 2459500 1713500 746000 133 76 57 526 289 237
Varmblod Helnorsk 2388500 1569500 819000 139 85 54 523 323 200
Varmblod Import 915000 566500 348500 43 27 16 160 94 66
Varmblod utlreg 34000 27000 7000 5 3 2 9 7 2
Varmblod Totalt 3337500 2163000 1174500 187 115 72 692 424 268
Hester Totalt 5797000 3876500 1920500 320 191 129 1218 713 505

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 11042021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2601500 1959250 642250 108 71 37 462 332 130
Kaldblod Totalt 2601500 1959250 642250 108 71 37 462 332 130
Varmblod Helnorsk 1263250 947500 315750 86 56 30 292 211 81
Varmblod Import 924500 686500 238000 37 23 14 156 107 49
Varmblod utlreg 0 0 0 1 0 1 2 0 2
Varmblod Totalt 2187750 1634000 553750 124 79 45 450 318 132
Hester Totalt 4789250 3593250 1196000 232 150 82 912 650 262

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 11042021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1816750 1156250 660500 97 55 42 382 213 169
Kaldblod Import 3000 3000 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 1819750 1159250 660500 98 56 42 385 216 169
Varmblod Helnorsk 728500 645000 83500 45 31 14 146 103 43
Varmblod Import 635000 459500 175500 29 23 6 112 90 22
Varmblod utlreg 0 0 0 2 1 1 3 1 2
Varmblod Totalt 1363500 1104500 259000 76 55 21 261 194 67
Hester Totalt 3183250 2263750 919500 174 111 63 646 410 236

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 11042021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 979250 685750 293500 58 41 17 227 167 60
Kaldblod Totalt 979250 685750 293500 58 41 17 227 167 60
Varmblod Helnorsk 638500 633500 5000 25 20 5 89 76 13
Varmblod Import 51500 51500 0 12 9 3 38 31 7
Varmblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 690000 685000 5000 38 30 8 128 108 20
Hester Totalt 1669250 1370750 298500 96 71 25 355 275 80

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 11042021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 924000 790000 134000 46 29 17 156 106 50
Kaldblod Totalt 924000 790000 134000 46 29 17 156 106 50
Varmblod Helnorsk 535000 528500 6500 22 20 2 62 55 7
Varmblod Import 46500 46500 0 3 3 0 12 12 0
Varmblod utlreg 47500 47500 0 3 3 0 11 11 0
Varmblod Totalt 629000 622500 6500 28 26 2 85 78 7
Hester Totalt 1553000 1412500 140500 74 55 19 241 184 57

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 11042021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 406500 331500 75000 39 31 8 138 115 23
Kaldblod Import 15000 0 15000 1 0 1 2 0 2
Kaldblod Totalt 421500 331500 90000 40 31 9 140 115 25
Varmblod Helnorsk 16500 16500 0 4 4 0 9 9 0
Varmblod Import 33500 33500 0 3 3 0 11 11 0
Varmblod Totalt 50000 50000 0 7 7 0 20 20 0
Hester Totalt 471500 381500 90000 47 38 9 160 135 25

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 11042021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 91000 71000 20000 11 10 1 36 30 6
Kaldblod Totalt 91000 71000 20000 11 10 1 36 30 6
Varmblod Helnorsk 32500 26500 6000 4 2 2 16 12 4
Varmblod Import 10500 10500 0 2 2 0 4 4 0
Varmblod Totalt 43000 37000 6000 6 4 2 20 16 4
Hester Totalt 134000 108000 26000 17 14 3 56 46 10

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 11042021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 295500 171500 124000 6 4 2 23 16 7
Kaldblod Totalt 295500 171500 124000 6 4 2 23 16 7
Varmblod Import 50000 50000 0 1 1 0 5 5 0
Varmblod Totalt 50000 50000 0 1 1 0 5 5 0
Hester Totalt 345500 221500 124000 7 5 2 28 21 7

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 11042021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6000 6000 0 2 2 0 4 4 0
Kaldblod Totalt 6000 6000 0 2 2 0 4 4 0
Hester Totalt 6000 6000 0 2 2 0 4 4 0