Årsoversikt løp i Norge 2020 ALLE HESTER Pr. Dato: 03042020 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 10387000 6613000 3774000 879 523 356 2398 1388 1010
Kaldblod Import 70500 32000 38500 6 4 2 14 9 5
Kaldblod utlreg 98000 67500 30500 23 16 7 37 23 14
Kaldblod Totalt 10555500 6712500 3843000 908 543 365 2449 1420 1029
Varmblod Helnorsk 8417000 5603000 2814000 750 444 306 2068 1233 835
Varmblod Import 3159000 2317000 842000 243 170 73 658 460 198
Varmblod utlreg 1079000 753500 325500 128 83 45 248 166 82
Varmblod Totalt 12655000 8673500 3981500 1121 697 424 2974 1859 1115
Hester Totalt 23210500 15386000 7824500 2029 1240 789 5423 3279 2144
Antall løp i året
kaldblod: 253 herav auto: 90
varmblod: 315 herav auto: 249

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 03042020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 43500 40000 3500 6 5 1 8 7 1
Kaldblod Import 2000 0 2000 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 45500 40000 5500 7 5 2 9 7 2
Varmblod Helnorsk 40000 36000 4000 7 6 1 9 8 1
Varmblod Import 10000 0 10000 1 0 1 2 0 2
Varmblod utlreg 53000 39000 14000 2 1 1 4 3 1
Varmblod Totalt 103000 75000 28000 10 7 3 15 11 4
Hester Totalt 148500 115000 33500 17 12 5 24 18 6

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 03042020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1484500 954500 530000 116 64 52 265 141 124
Kaldblod Import 18000 18000 0 2 2 0 4 4 0
Kaldblod Totalt 1502500 972500 530000 118 66 52 269 145 124
Varmblod Helnorsk 1387000 935500 451500 131 71 60 310 178 132
Varmblod Import 344500 160000 184500 19 11 8 44 26 18
Varmblod utlreg 213000 115500 97500 22 12 10 49 26 23
Varmblod Totalt 1944500 1211000 733500 172 94 78 403 230 173
Hester Totalt 3447000 2183500 1263500 290 160 130 672 375 297

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 03042020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1725000 1005000 720000 147 72 75 407 190 217
Kaldblod utlreg 20000 20000 0 5 4 1 5 4 1
Kaldblod Totalt 1745000 1025000 720000 152 76 76 412 194 218
Varmblod Helnorsk 2172500 1405000 767500 148 80 68 423 231 192
Varmblod Import 548000 428000 120000 30 21 9 83 58 25
Varmblod utlreg 321000 193500 127500 28 15 13 58 35 23
Varmblod Totalt 3041500 2026500 1015000 206 116 90 564 324 240
Hester Totalt 4786500 3051500 1735000 358 192 166 976 518 458

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 03042020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1635500 1059000 576500 134 79 55 352 211 141
Kaldblod Import 0 0 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod utlreg 29000 12000 17000 4 3 1 5 3 2
Kaldblod Totalt 1664500 1071000 593500 139 83 56 360 217 143
Varmblod Helnorsk 2243000 1376500 866500 175 99 76 507 285 222
Varmblod Import 658500 441000 217500 50 35 15 137 95 42
Varmblod utlreg 174500 152000 22500 22 15 7 37 27 10
Varmblod Totalt 3076000 1969500 1106500 247 149 98 681 407 274
Hester Totalt 4740500 3040500 1700000 386 232 154 1041 624 417

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 03042020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1627000 1092500 534500 137 86 51 378 226 152
Kaldblod utlreg 8000 3000 5000 6 2 4 11 3 8
Kaldblod Totalt 1635000 1095500 539500 143 88 55 389 229 160
Varmblod Helnorsk 987750 697750 290000 107 63 44 315 185 130
Varmblod Import 659500 511500 148000 48 30 18 130 81 49
Varmblod utlreg 102500 86500 16000 14 8 6 31 21 10
Varmblod Totalt 1749750 1295750 454000 169 101 68 476 287 189
Hester Totalt 3384750 2391250 993500 312 189 123 865 516 349

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 03042020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1604000 900000 704000 122 70 52 386 209 177
Kaldblod utlreg 8500 0 8500 3 2 1 5 2 3
Kaldblod Totalt 1612500 900000 712500 125 72 53 391 211 180
Varmblod Helnorsk 732500 505000 227500 74 49 25 200 130 70
Varmblod Import 511500 403500 108000 44 30 14 119 81 38
Varmblod utlreg 130500 102500 28000 19 13 6 36 26 10
Varmblod Totalt 1374500 1011000 363500 137 92 45 355 237 118
Hester Totalt 2987000 1911000 1076000 262 164 98 746 448 298

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 03042020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 720500 317000 403500 75 47 28 207 115 92
Kaldblod utlreg 18500 18500 0 3 3 0 8 8 0
Kaldblod Totalt 739000 335500 403500 78 50 28 215 123 92
Varmblod Helnorsk 406000 287500 118500 56 38 18 153 104 49
Varmblod Import 205500 163000 42500 24 18 6 72 53 19
Varmblod utlreg 53000 36000 17000 7 6 1 15 12 3
Varmblod Totalt 664500 486500 178000 87 62 25 240 169 71
Hester Totalt 1403500 822000 581500 165 112 53 455 292 163

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 03042020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 846500 678500 168000 59 35 24 185 122 63
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 846500 678500 168000 60 36 24 186 123 63
Varmblod Helnorsk 314500 226000 88500 33 21 12 99 65 34
Varmblod Import 79250 79250 0 8 8 0 24 24 0
Varmblod utlreg 28000 25000 3000 9 8 1 13 11 2
Varmblod Totalt 421750 330250 91500 50 37 13 136 100 36
Hester Totalt 1268250 1008750 259500 110 73 37 322 223 99

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 03042020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 485000 422000 63000 44 35 9 118 95 23
Kaldblod Import 36500 0 36500 1 0 1 4 0 4
Kaldblod utlreg 14000 14000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 535500 436000 99500 46 36 10 124 97 27
Varmblod Helnorsk 61500 61500 0 13 11 2 34 29 5
Varmblod Import 82750 71250 11500 12 10 2 30 25 5
Varmblod utlreg 0 0 0 3 3 0 3 3 0
Varmblod Totalt 144250 132750 11500 28 24 4 67 57 10
Hester Totalt 679750 568750 111000 74 60 14 191 154 37

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 03042020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 115000 112000 3000 21 18 3 54 47 7
Kaldblod Totalt 115000 112000 3000 21 18 3 54 47 7
Varmblod Helnorsk 49250 49250 0 5 5 0 14 14 0
Varmblod Import 31000 31000 0 4 4 0 10 10 0
Varmblod utlreg 3500 3500 0 2 2 0 2 2 0
Varmblod Totalt 83750 83750 0 11 11 0 26 26 0
Hester Totalt 198750 195750 3000 32 29 3 80 73 7

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 03042020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 73000 5000 68000 12 7 5 23 12 11
Kaldblod Totalt 73000 5000 68000 12 7 5 23 12 11
Varmblod Helnorsk 23000 23000 0 1 1 0 4 4 0
Varmblod Import 28500 28500 0 3 3 0 7 7 0
Varmblod Totalt 51500 51500 0 4 4 0 11 11 0
Hester Totalt 124500 56500 68000 16 11 5 34 23 11

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 03042020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 0 0 0 3 3 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 0 0 0 3 3 0 3 3 0
Hester Totalt 0 0 0 3 3 0 3 3 0

Årsoversikt løp i Norge 2020 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 03042020 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 27500 27500 0 3 2 1 12 10 2
Kaldblod Import 14000 14000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 41500 41500 0 4 3 1 14 12 2
Hester Totalt 41500 41500 0 4 3 1 14 12 2