Claus Olsen

Claus Olsen

Lisens nr.: 2200
Antall seire: 412
Antall starter: 8 604
Totalt inntjent: kr 16 567 196
Tlf.nr.: 91311884(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre