Claus Olsen

Claus Olsen

Lisens nr.: 2200
Antall seire: 414
Antall starter: 8 747
Totalt inntjent: kr 16 957 696
Tlf.nr.: 91311884(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre