Claus Olsen

Claus Olsen

Lisens nr.: 2200
Antall seire: 409
Antall starter: 8 556
Totalt inntjent: kr 16 452 196
Tlf.nr.: 91311884(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre