Frank Ringheim

Frank Ringheim

Lisens nr.: 2186
Antall seire: 155
Antall starter: 4 520
Totalt inntjent: kr 8 032 036
Tlf.nr.: 91138395(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre