Henry Kristiansen

Henry Kristiansen

Lisens nr.: 109
Antall seire: 120
Antall starter: 4 487
Totalt inntjent: kr 4 547 751
Tlf.nr.: 91778329(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre