Jan Erik Landaas

Jan Erik Landaas

Lisens nr.: 2027
Antall seire: 777
Antall starter: 11 001
Totalt inntjent: kr 23 024 700
Tlf.nr.: 92462580(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre