Lars Tore Hauge

Lars Tore Hauge

Lisens nr.: 4759
Antall seire: 364
Antall starter: 4 985
Totalt inntjent: kr 16 203 700
Tlf.nr.: 90126765(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre