Lars Tore Hauge

Lars Tore Hauge

Lisens nr.: 4759
Antall seire: 360
Antall starter: 4 934
Totalt inntjent: kr 15 986 200
Tlf.nr.: 90126765(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre