Lars Tore Hauge

Lars Tore Hauge

Lisens nr.: 4759
Antall seire: 403
Antall starter: 5 304
Totalt inntjent: kr 17 857 450
Tlf.nr.: 90126765(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre