Lars Tore Hauge

Lars Tore Hauge

Lisens nr.: 4759
Antall seire: 356
Antall starter: 4 842
Totalt inntjent: kr 15 643 200
Tlf.nr.: 90126765(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre