Lars Tore Hauge

Lars Tore Hauge

Lisens nr.: 4759
Antall seire: 345
Antall starter: 4 743
Totalt inntjent: kr 15 221 200
Tlf.nr.: 90126765(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre