Ove Wassberg

Ove Wassberg

Lisens nr.: 64
Antall seire: 3 403
Antall starter: 26 848
Totalt inntjent: kr 69 856 527
Tlf.nr.: 91774809(M) / 55228515(F)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre