Ove Wassberg

Ove Wassberg

Lisens nr.: 64
Antall seire: 3 428
Antall starter: 27 078
Totalt inntjent: kr 70 842 777
Tlf.nr.: 91774809(M) / 55228515(F)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre