Ove Wassberg

Ove Wassberg

Lisens nr.: 64
Antall seire: 3 421
Antall starter: 27 007
Totalt inntjent: kr 70 511 277
Tlf.nr.: 91774809(M) / 55228515(F)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre