Øyvind Austevoll

Øyvind Austevoll

Lisens nr.: 8050
Antall seire: 907
Antall starter: 9 247
Totalt inntjent: kr 29 108 614
Tlf.nr.: 97733016(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre