Øyvind Austevoll

Øyvind Austevoll

Lisens nr.: 8050
Antall seire: 882
Antall starter: 8 894
Totalt inntjent: kr 27 951 864
Tlf.nr.: 97733016(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre