Rolf Tvedt

Rolf Tvedt

Lisens nr.: 5340
Antall seire: 870
Antall starter: 7 727
Totalt inntjent: kr 21 224 199
Tlf.nr.: 90209786(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre