Rolf Tvedt

Rolf Tvedt

Lisens nr.: 5340
Antall seire: 867
Antall starter: 7 714
Totalt inntjent: kr 21 143 699
Tlf.nr.: 90209786(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre