Rolf Tvedt

Rolf Tvedt

Lisens nr.: 5340
Antall seire: 856
Antall starter: 7 595
Totalt inntjent: kr 20 725 699
Tlf.nr.: 90209786(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre