Rolf Tvedt

Rolf Tvedt

Lisens nr.: 5340
Antall seire: 860
Antall starter: 7 635
Totalt inntjent: kr 20 879 699
Tlf.nr.: 90209786(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre