Rolf Tvedt

Rolf Tvedt

Lisens nr.: 5340
Antall seire: 881
Antall starter: 7 801
Totalt inntjent: kr 21 567 449
Tlf.nr.: 90209786(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre