Rolf Tvedt

Rolf Tvedt

Lisens nr.: 5340
Antall seire: 894
Antall starter: 7 968
Totalt inntjent: kr 22 194 949
Tlf.nr.: 90209786(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre