Ronny Halvorsen

Ronny Halvorsen

Lisens nr.: 4761
Antall seire: 84
Antall starter: 2 748
Totalt inntjent: kr 5 216 200
Tlf.nr.: 95172176(M)
Lisens: Amatør, trene og kjøre