Oppdaterte treningslister pr.30.juni

03.07.2024
Artikkelbilde
Herecomes Gardenia er en av flere nye løpshester som har tilkommet Bergen Travpark i 2024.

Vi legger her ut en oversikt over hester på treningslister i regionen i det vi passerer første halvdel av 2024. Pr.nå står det 368 hester på de ulike treningslistene tilknyttet Bergen Travpark.

Klikk her for fullstendig oversikt over hester på treningsliste tilknyttet Bergen Travpark pr.30.juni 2024.

Antallet hester på treningslistene har gått noe ned i løpet av 2024 men det skyldes i all hovedsak at det har blitt ryddet i en del treningslister med tanke på at det har blitt tatt ut en del hester som har "gått av med pensjon" og/eller har blitt avlshopper. Fortsatt er det noen hester som åpenbart ikke er i trening som strengt tatt kunne og burde ha vært tatt av listene for at kvaliteten på treningslistene kunne ha blitt enda litt bedre.