Årsoversikt løp i Norge 2024 ALLE HESTER Pr. Dato: 15042024 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 24125000 16917750 7207250 931 553 378 3581 2125 1456
Kaldblod Import 469000 290000 179000 6 4 2 36 24 12
Kaldblod utlreg 256000 207000 49000 17 12 5 26 16 10
Kaldblod Totalt 24850000 17414750 7435250 954 569 385 3643 2165 1478
Varmblod Helnorsk 20583000 12038750 8544250 782 447 335 2858 1641 1217
Varmblod Import 6637000 5439000 1198000 230 165 65 850 624 226
Varmblod utlreg 2795500 2093500 702000 104 72 32 182 126 56
Varmblod Totalt 30015500 19571250 10444250 1116 684 432 3890 2391 1499
Hester Totalt 54865500 36986000 17879500 2070 1253 817 7533 4556 2977
Antall løp i året
kaldblod: 389 herav auto: 155
varmblod: 446 herav auto: 342

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 15042024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 119500 89000 30500 12 8 4 18 12 6
Kaldblod Totalt 119500 89000 30500 12 8 4 18 12 6
Varmblod Helnorsk 134000 25000 109000 8 3 5 14 4 10
Varmblod Import 54000 54000 0 4 4 0 13 13 0
Varmblod utlreg 16500 7000 9500 4 2 2 5 2 3
Varmblod Totalt 204500 86000 118500 16 9 7 32 19 13
Hester Totalt 324000 175000 149000 28 17 11 50 31 19

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 15042024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2764000 1613250 1150750 128 64 64 400 207 193
Kaldblod Import 116000 0 116000 1 0 1 4 0 4
Kaldblod utlreg 14000 0 14000 2 1 1 3 1 2
Kaldblod Totalt 2894000 1613250 1280750 131 65 66 407 208 199
Varmblod Helnorsk 3732500 2018250 1714250 144 77 67 455 249 206
Varmblod Import 866000 641000 225000 28 16 12 102 72 30
Varmblod utlreg 152000 19500 132500 10 4 6 18 4 14
Varmblod Totalt 4750500 2678750 2071750 182 97 85 575 325 250
Hester Totalt 7644500 4292000 3352500 313 162 151 982 533 449

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 15042024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5449750 3669000 1780750 172 102 70 686 389 297
Kaldblod Import 205500 142500 63000 4 3 1 26 18 8
Kaldblod utlreg 11000 5000 6000 3 2 1 7 3 4
Kaldblod Totalt 5666250 3816500 1849750 179 107 72 719 410 309
Varmblod Helnorsk 4990250 2203500 2786750 161 71 90 582 246 336
Varmblod Import 1586500 1293000 293500 40 27 13 154 100 54
Varmblod utlreg 753000 362000 391000 31 21 10 45 24 21
Varmblod Totalt 7329750 3858500 3471250 232 119 113 781 370 411
Hester Totalt 12996000 7675000 5321000 411 226 185 1500 780 720

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 15042024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4174750 2239500 1935250 186 91 95 702 328 374
Kaldblod Import 147500 147500 0 1 1 0 6 6 0
Kaldblod utlreg 41000 41000 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 4363250 2428000 1935250 188 93 95 711 337 374
Varmblod Helnorsk 5483750 3110000 2373750 162 77 85 656 321 335
Varmblod Import 1959000 1549500 409500 46 30 16 176 120 56
Varmblod utlreg 446500 377000 69500 15 11 4 29 21 8
Varmblod Totalt 7889250 5036500 2852750 223 118 105 861 462 399
Hester Totalt 12252500 7464500 4788000 411 211 200 1572 799 773

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 15042024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3434750 2839750 595000 115 77 38 465 306 159
Kaldblod utlreg 57000 57000 0 3 3 0 4 4 0
Kaldblod Totalt 3491750 2896750 595000 118 80 38 469 310 159
Varmblod Helnorsk 2529000 1999500 529500 121 86 35 457 332 125
Varmblod Import 877000 796500 80500 43 34 9 170 133 37
Varmblod utlreg 233500 201000 32500 16 9 7 31 24 7
Varmblod Totalt 3639500 2997000 642500 180 129 51 658 489 169
Hester Totalt 7131250 5893750 1237500 298 209 89 1127 799 328

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 15042024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2500500 1981500 519000 90 59 31 387 260 127
Kaldblod utlreg 20000 0 20000 2 1 1 3 1 2
Kaldblod Totalt 2520500 1981500 539000 92 60 32 390 261 129
Varmblod Helnorsk 1583000 1102500 480500 75 50 25 281 174 107
Varmblod Import 677000 538000 139000 23 16 7 92 65 27
Varmblod utlreg 330000 275000 55000 17 16 1 28 27 1
Varmblod Totalt 2590000 1915500 674500 115 82 33 401 266 135
Hester Totalt 5110500 3897000 1213500 207 142 65 791 527 264

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 15042024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1798250 1370000 428250 74 45 29 288 175 113
Kaldblod utlreg 3500 3500 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 1801750 1373500 428250 75 46 29 289 176 113
Varmblod Helnorsk 821000 552500 268500 50 32 18 174 116 58
Varmblod Import 342000 342000 0 19 17 2 74 72 2
Varmblod utlreg 730500 730500 0 6 5 1 16 15 1
Varmblod Totalt 1893500 1625000 268500 75 54 21 264 203 61
Hester Totalt 3695250 2998500 696750 150 100 50 553 379 174

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 15042024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1288250 975250 313000 50 29 21 191 111 80
Kaldblod utlreg 12000 3000 9000 3 1 2 3 1 2
Kaldblod Totalt 1300250 978250 322000 53 30 23 194 112 82
Varmblod Helnorsk 590500 469500 121000 27 23 4 125 107 18
Varmblod Import 133000 115500 17500 13 11 2 35 28 7
Varmblod utlreg 48000 36000 12000 3 2 1 4 3 1
Varmblod Totalt 771500 621000 150500 43 36 7 164 138 26
Hester Totalt 2071750 1599250 472500 96 66 30 358 250 108

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 15042024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1277500 1172000 105500 44 35 9 197 164 33
Kaldblod utlreg 97500 97500 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 1375000 1269500 105500 46 37 9 199 166 33
Varmblod Helnorsk 553500 404000 149500 19 16 3 63 48 15
Varmblod Import 74000 49000 25000 10 7 3 26 16 10
Varmblod utlreg 85500 85500 0 2 2 0 6 6 0
Varmblod Totalt 713000 538500 174500 31 25 6 95 70 25
Hester Totalt 2088000 1808000 280000 77 62 15 294 236 58

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 15042024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 767750 462500 305250 27 15 12 114 64 50
Kaldblod Totalt 767750 462500 305250 27 15 12 114 64 50
Varmblod Helnorsk 112000 105500 6500 7 6 1 33 30 3
Varmblod Import 64000 56000 8000 3 2 1 7 4 3
Varmblod Totalt 176000 161500 14500 10 8 2 40 34 6
Hester Totalt 943750 624000 319750 37 23 14 154 98 56

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 15042024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 169500 125500 44000 15 11 4 60 37 23
Kaldblod Totalt 169500 125500 44000 15 11 4 60 37 23
Varmblod Helnorsk 14500 14500 0 3 2 1 7 5 2
Varmblod Import 4500 4500 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 19000 19000 0 4 3 1 8 6 2
Hester Totalt 188500 144500 44000 19 14 5 68 43 25

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 15042024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 246000 246000 0 12 11 1 45 44 1
Kaldblod Totalt 246000 246000 0 12 11 1 45 44 1
Varmblod Helnorsk 39000 34000 5000 5 4 1 11 9 2
Varmblod Totalt 39000 34000 5000 5 4 1 11 9 2
Hester Totalt 285000 280000 5000 17 15 2 56 53 3

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 15042024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 134500 134500 0 6 6 0 28 28 0
Kaldblod Totalt 134500 134500 0 6 6 0 28 28 0
Hester Totalt 134500 134500 0 6 6 0 28 28 0