Ove Wassberg

Ove Wassberg

Lisens nr.: 64
Antall seire: 3 500
Antall starter: 27 872
Totalt inntjent: kr 74 561 277
Tlf.nr.: 91774809(M) / 55228515(F)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre