Rolf Tvedt

Rolf Tvedt

Lisens nr.: 5340
Antall seire: 896
Antall starter: 8 044
Totalt inntjent: kr 22 426 449
Tlf.nr.: 90209786(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre