Ansatte tilknyttet Bergen Travpark

Kontaktinformasjon

Bergen Travpark AS

Tlf: 55 39 68 00
Fax: 55 39 68 01
Postadresse 5111 Breistein.
E-postadresse: firmapost.bergen@rikstoto.no

Daglig leder                     

Atle L. Hansen                  Tlf:         55 39 68 04 - 90 13 00 58

Salgs og markedsansvarlig

Atle Tellevik                      Tlf:        97 68 55 20

Drift/Biobrensel               

Øystein Rasmussen        Tlf:          55 39 68 02 - 90 68 71 71

Kontormedarbeider       

Unn Torill Mandelid         Tlf:          55 39 68 00

Banemester                     

Ole Natland                      Tlf:         90 57 23 12

Vaktmestere:                    

Frode Kaarevik                Tlf:         92 47 21 33

Tore Håvardstun             Tlf:         92 63 39 95

Travparken Servering    

Jorun Bjånes                    Tlf:        91 87 41 70

Travpark-kafeen                                                     

Tlf:         48 89 38 11

Innmelding/starterklæring:              

Tlf:         35 10 11 35

Strykninger meldes:

Tlf:          55 39 68 00/02