Kontaktinformasjon

 

Tlf: 55 39 68 00
Postadresse 5111 Breistein.
E-postadresse: firmapost.bergen@rikstoto.no 

Kontormedarbeider       

Unn Torill Mandelid         Tlf:           55 39 68 00

Banemester                     

Ole Natland                     Tlf:           90 57 23 12

Vaktmester

Øyvind Austevoll             Tlf:           97 73 30 16

Restaurant   

Renate Kaland                Tlf            91 87 41 70

Endring av treningslister samt lokale sportshenvendelser:

firmapost.bergen@rikstoto.no

Innmelding/starterklæring:              

Tlf:         22 95 61 25

Strykninger og kjøre/rytter-endringer meldes*:

Tlf:         22 95 65 00

* Gjelder alle endringer som meldes på hverdager mellom kl.08.00 og 17.30.