Ansatte tilknyttet Bergen Travpark

Kontaktinformasjon

Bergen Travpark AS

Tlf: 55 39 68 00
Fax: 55 39 68 01
Postadresse 5111 Breistein.
E-postadresse: firmapost.bergen@rikstoto.no

Konstituert daglig leder                     

Liv Janne Drange             Tlf:         55 39 68 04 - 97 63 13 14

Kontormedarbeider       

Unn Torill Mandelid         Tlf:          55 39 68 00

Banemester                     

Ole Natland                     Tlf:          90 57 23 12

Travparken Servering    

Jorun Bjånes                    Tlf:         91 87 41 70

Innmelding/starterklæring:              

Tlf:         22 95 61 25

Strykninger meldes:

Tlf:          55 39 68 00